งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยง
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้อ้างถึงแหล่งทีมาด้วย เช่น
 http://news.mthai.com/headline-news/142842.html

ชื่อ ด.ญ. วิภาวดี นามสกุล เปรมมะโน
                  เลขที่ 33 ชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
เพื่อให้สามารถทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ระหว่างกันได้นั่นเ

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ    1. สายคู่บิดเกลียว  Twisted  pair  เป็นสายทองแดง  พันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากคู่สายข้างเคียงภายนอก   อัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวขึ้นอยู่กันพื้นที่หน้าตัดของตัวนำคือสายทองแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างจะส่งสัญญาณได้ดี 
สายคู่บิดเกลียวมี 2 ชนิดคือ
ก.  สายคู่บิดเกลียว ชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน  หรือ    Unshielded  Twisted  Pair  เรียกอีกอย