ม.บูรพา คัดปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

 

           วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551     

           หลักสูตรที่เปิดรับ

           -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

      1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ นักปกครองระดับสูง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ วิทยาลัยการทัพเรือ และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลางและระดับสูง

2.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา ชลบุรี โทร.0-3839-3258-62 ศูนย์การศึกษาจันทบุรี (ท่าแฉลบ) โทร.0-3932-5717  ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โทร.0-2325-9068-9  ศูนย์การศึกษาธนบุรี อาคารภูภรณ์ ฐานปัญญา โทร.0-2802-1556-8  ศูนย์การศึกษาสระแก้ว(วัฒนานคร) โทร.0-3726-1696-7

 (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104391  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์