อาหาร ข้าวผัดกระเพรา โดย ชัชชฎา หงษ์ศิริ ห้องเรียนออนไลน์ อ.วราภรณ์ ชนะกุล โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

http://www.rtw.ac.th/studentproduct/dream/supraouk/k12.html
เนื้อไก่      500   กรัม
ใบกระเพาเด้ดเป็นใบๆ     2 1/2 ถ้วย
น้ำปลา                        2    ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๋วหวาน                     1/2   ช้อนชา
น้ำตาล                          1     ช้อนโต๊ะ
น้ำมัน                            3     ช้อนโต๊ะ
ถั่วฝักยาว                        100  กรัม( น้ำมันสำหรับทอดกระเพา  2 ถ้วย)

เครื่องปรุงน้ำพริก
พริกเหลืองเม็ดเล็กหั่นแล้ว       4-5    เม้ด
พริกแดงเม็ดเล็กหั่นแล้ว       4-5    เม้ด
หอมแดงซอย                     5     หัว(2 ช้อนโต๊ะ)
กระ