มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คัดเรียนหลักสูตรนานาชาติ

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทรับตรง จำนวน 90 คน กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

          หลักสูตรและจำนวนรับ

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          1.สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รับจำนวน 30 คน

          2.สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รับจำนวน 30 คน

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รับจำนวน 30 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ

          2.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า.......ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

          3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

          4.เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          5.ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

          6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          หลักฐานการสมัคร

          1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ใบ

          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

          5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท

          การสมัคร

          -สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ อาคารศรีจุฑา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

          -สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ssruic.com

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104274  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์