ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ bcskrumai

 

ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554Smile

                              

                             

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายงานตัวและบอกด้วย

1.  คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับชีวิตในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร

2.  คอมพิวเตอร์มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร

4.อย่าลืมบอกแหล่งข้อมูล

ส่งงานเรื่องระบบสารสนเทศที่

http://www.thaigoodview.com/node/97685

 

                                 

 

นักเรียนชั้นม.6 สืบค้นข้อมูลเรื่อง การสร้างเว็บไซต์

1. เว็บไซต์คืออะไร องค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง   ส่วนประกอบของเว็บเพจมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของเว็บไซต์

2..โปรแกรมสำเร็จรูที่ใช้สร้างเว็บไซต์

3. สร้างบล็อกใหม่เรื่อง เรื่องระบบเครือข่าย และสืบค้นเนื้อหาสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน

พาคีนัย ซื่อแท้ 5/2 รายงานตัวแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/121347

 

พีรพัฒน์ เติมแก้ว  ม.5/2  ( Mak  0838345687)   รายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/121361

ศิญาธร  รักซ้อน < โอ๊ด > ม.5/2   รายงานตัวค่ะ   WinkWinkTongue outTongue out

ติดต่อได้ที่  0891154723

 

http://www.thaigoodview.com/node/121354?q=node/121354/edit

นางสาว ธันญาพร  ช่างประดิษฐ์  ช้น ม.5/2

 รายงานตัวค่ะInnocent http://www.thaigoodview.com/node/121353

นางสาว พิมผกา ไม้พรต  ชั้นม. 5/2 Smile

http://www.thaigoodview.com/node/121351

กฤษดา โพธิืทอง 5/2  รายงานตัวครับผม

http://www.thaigoodview.com/node/1213502

    Innocent นาย  วรวิทย์   ทองอิ่ม  ม.5/2 (โป้ง 0837529330) รายงานตัวครับ  Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/121345

Money mouthกัลยา ศรีสวัสดิ์  ชั้น ม.5/2  รายงานตัวค่ะTongue out

http://www.thaigoodview.com/node/121360

 Winkนุชจรี ปาลวัฒน์ ชั้น ม.5/2 รายงานตัวค่ะTongue out

http://www.thaigoodview.com/node/121348

ชํานาญ  ปัจฉิม 5/2 รายงานตัวครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/121356

มามิตย์   เพ็ชรอิ่ม  ชั้น ม.5/2

 http://www.thaigoodview.com/node/121364

 

Winkพิษณุ เชื้อปุย ม.5/2 รายงานตัวครับUndecided

http://www.thaigoodview.com/node/121358

อนุพงษ์  กรุดเงิน  ชั้น ม5/2 รายงานตัวครับ UndecidedCoolLaughing

http://www.thaigoodview.com/node/121359

จิราพร บุญคง ม.5/2 รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/121346

นางสาว นิสายชล  แสงเดช รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120953

หวัดดี อันยอง

กระผม นายณัฐพล   ดาวลาย  ขอรายงานตัวขอรับ 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/120907

นางสาว นภารัตน์  สังขรัตน์ ม.6/1  รายงานตัวค่ะSmile

http://www.thaigoodview.com/node/120947

นายจักรพงษ์ สมศรี รายงานตัวแล้วคร๊าฟฟฟฟฟป๋ม

http://www.thaigoodview.com/node/120954

นางสาว นุชนาถ สะแพ ชั้น ม.6/1 รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120950

 

นางสาวภัทราพร  บุญประคม  ชั้นม.6/1  รายงานตัวคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/120955

นาย สิทธินนท์  แสงสว่าง รายงานตัวคับ

http://www.thaigoodview.com/node/120952

 

รูปภาพของ bcskrumai

รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/120948

 

สุนิตา วงษ์วัด ม6/1 รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120951

นางสาว น้ำผึ้ง  ทองดี  รายงานตัวค่ะ Smile

http://www.thaigoodview.com/node/120949

Wink นายเจษฎา   ศรีปลั่ง Jamekong รายงานตัวแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/120957

เสาวลักษณ์ ตรัสงาม รายงานตัว

http://www.thaigoodview.com/node/120907

นายธีรนัย เฉื่อยราษฎร์รายงานตัวครับ

/www.thaigoodview.com/comment/node/120918

นายธีรนัย เฉื่อราษฎร์รายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/comment/node/120916

 

 

 

 

นายศุภณัฐ แสงรามรายงานตัวครับCool

 http://www.thaigoodview.com/node/120918

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์