ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ bcskrumai

 

ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554Smile

                              

                             

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายงานตัวและบอกด้วย

1.  คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับชีวิตในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร

2.  คอมพิวเตอร์มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร

4.อย่าลืมบอกแหล่งข้อมูล

ส่งงานเรื่องระบบสารสนเทศที่

http://www.thaigoodview.com/node/97685

 

                                 

 

นักเรียนชั้นม.6 สืบค้นข้อมูลเรื่อง การสร้างเว็บไซต์

1. เว็บไซต์คืออะไร องค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง   ส่วนประกอบของเว็บเพจมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของเว็บไซต์

2..โปรแกรมสำเร็จรูที่ใช้สร้างเว็บไซต์

3. สร้างบล็อกใหม่เรื่อง เรื่องระบบเครือข่าย และสืบค้นเนื้อหาสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน

น.ส. สุมลรัตน์  ทองพูล รายงานตัวแล้วคะKiss

http://www.thaigoodview.com/node/120911

นาย ธีรนัย เฉื่อยราษฎร์รายงานตัวครับFrown

Tongue outนาย ธีรนัย เฉื่อยราษฎร์Laughingชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1Cool

1.คอมพิวเตอร์มีควมาจำเป็นต่อชีวิตในปัจจุบันหรือไม่

2.คอมพิวเตอร์มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร

น.ส.เสาวลักษณ์  ตรัสงาม รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/120912

รูปภาพของ bcs4132

นาย คณาวุฒิ  เสียมสกุล รายงานตัวครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/120916

นางสาว กิ่งกาญจน์  ต้องเชื้อ  รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/120915

นายวีระพงษ์ วงค์ปัญญารายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/120919

 

 

 

น.ส.อรวรรณ สว่างแสง  รายงานตัวค่ะSmile

www.thaigoodview.com/node/120908

นางสาว วริษฐา ไทยหอม รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120914

น.ส.ชลธิชา รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120909

นางสาวเบญจวรรณ รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120910

รูปภาพของ bcs4159

นางสาว สิริกร  รายงานตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120913

รูปภาพของ bcs4138

นายตนุภัทร พิพิฒน์ มอบตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/120906

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์