รายงานตัวนักเรียนชั้นม.5

นางสาว  กิ่งกาญจน์  ต้องเชื้อSmile

ชั้นม.5/1

1.  คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับชีวิตในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร

1 . คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
2 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว
3 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คือทำงานได้ตลอดเวลา
4 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
5 .คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบคนได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

2.  คอมพิวเตอร์มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร

ผลดีของคอมพิวเตอร์Tongue out

1.งานธุรกิจ
2.งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในนำมาใช้ในส่วนของการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน
3.งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวันเวลา ที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ทำให้สะดวกต่อผู้เดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลารอ
4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ จำลองสภาวการณ์ ต่างๆ
5.งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ
6.การศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด

ผลเสียของคอมพิวเตอร์Cry 


จากการศึกษาของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 152 คน พบว่าการจัดสถานที่ในการทำงานที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อความอ่อนล้าของสายตามากถึงร้อยละ 92 และมีผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงข้อต่อร้อยละ 3 การที่คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความอ่อนล้าของสายตา  ระยะห่างจากสายตาถึงจอภาพคอมพิวเตอร์จะใกล้เกินไป ส่วนสาเหตุที่กระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ
ได้แก่ ลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละครั้งจะนานเกินไป นอกจากนี้การขาดการออกกำลังกายหรือสันทนาการจึงทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความเครียดค่อนข้างมากปัญหาต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยลง

อย่างลืมบอกแหล่งข้อมูลด้วยนะ

ขอขอบคุณ http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page14.htm

http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=616

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์