การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

รูปภาพของ twskraithong

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ ขุนทอง สร้างเนื้อหา
              คุณฐิติ       บุญยศ  สร้างเวปเพจ

เพื่อประโยชน์ผู้เรียนรู้และทดลอง

                                  บทที่  1  เรื่อง

           โปรแกรม Flip Album เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท E-book Systems เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับการเปิดหนังสือจริง ผู้ใช้สามารถเปิดเลือกอ่านในแต่ละหน้าได้ ทำให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการจัดทำหนังสือที่มีข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพยนตร์

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานโปรแกรม FlipAlbum6
-Ram: อย่างต่ำ 128 MB, แนะนำ: 256 MB
-Hard Disk Space:
พื้นที่ว่าง
20 MB
- CD writer
-
จอภาพ
: 800x600 pixels
-
ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

          บทที่  2  เรื่องติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6

ติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6

    1.   เปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมในที่นี้คือ C:\ebook\Programe\fo-fap6.exe

 

  

    2.ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ fo-fap6.exe จะเปิดหน้าต่าง InstallShield Wizard  ให้คลิกที่ปุ่ม Next

    3. ที่หน้าต่าง License Agreement คลิกที่ปุ่ม  I Accept ……….

     4. เลือกรายการ Complete  แล้วกดปุ่ม Next

    5. คลิกที่ปุ่ม Install

    6. โปรแกรมติดตั้งเสร็จ ให้กดปุ่ม Finish     7.
การเรียกใช้งานใช้เมาส์คลิกที่ start >  Programs > E-Book Systems > FlipAlbum 6 Pro >  FlipAlbum เมื่อเรียกใช้งานครั้งแรกโปรแกรมจะให้กรอกข้อมูลผู้ใช้และ Activation Key คลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะแจ้ง Product ID ให้คลิกปุ่ม Close

 

                  บทที่ 

3  เรื่องสร้างหนังสือเล่มใหม่

สร้างหนังสือเล่มใหม่ (EX01)

    1.
เรียกใช้เมนูหลัก  File > New book

    2.จะปรากฏหนังสือที่มี สารบัญ(Contents)และดัชนีท้ายเล่ม(Index)

    3.การสร้าง E-book แบบที่ง่ายที่สุดคือการนำรูปภาพทั้งโฟลเดอร์มาใส่ไว้ในหนังสือสามารถทำได้โดยเรียกใช้เมนูหลัก Folder > Open Folder


     4.
เปิดโฟลเดอร์ที่เตรียมรูปไว้ในที่นี้คือ C:\E-book\ex01\

      5. จะปรากฏหน้าต่าง Templete เพื่อเลือกรูปแบบการจัดวางหน้าหนังสือ (page layout) ในที่นี้เลือก แบบ 1 ภาพต่อ 1 หน้า จากนั้น คลิกปุ่ม OK

 
 

      6. จะได้หนังสือที่มีจำนวนหน้าเท่ากับจำนวนรูปที่เตรียมไว้ โดยหน้าแรกจะปรากตัวอย่างของรูปเรียกหน้านี้ว่า Overview


     7. สามารถใช้เมาส์คลิกที่ด้านขวาหน้าหนังสือ หนังสือจะถูกเปิดหน้าต่อไป

       8. หน้าต่อไปเป็นหน้า สารบัญ (Contents) โดยโปรแกรมจะนำชื่อไฟล์มาทำเป็นชื่อสารบัญ

      9. รูปภาพจะปรากฏในหนังสือ 1 ภาพต่อ 1 หน้าเท่าจำนวนไฟล์ข้อมูลที่เตรียมไว้


     10.
หน้าสุดท้ายเป็นหน้าดัชนีท้ายเล่มโดยนำชื่อไฟล์มาทำเป็นดัชนีและสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อเรื่องภายในได้แต่ดัชนีท้ายเล่มสามารถทำเป็นรายการภาษาไทยได้แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการนำสระตัวแรกมาทำดัชนี

    

 

   

                                       บทที่  4  เรื่องการตกแต่งหนังสือ

การตกแต่งหนังสือ
            หนังสือที่สร้างไว้แล้วสามารถนำมาตกแต่ง แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมได้โดยเรียกใช้เครื่องมือ Select Objects โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Select Object
หรือคลิกที่แถบเครื่องมือ
 

โดยเครื่องมือนี้มี รูปแบบคือ 

1.   เครื่องมือแก้ไขมีสีชมพู 2.   เครื่องมือเปิดหนังสือมีสีเทา

การแก้ไขปกหน้า

                    

เรียกใช้เมนูหลัก  FlipTo > Front Cover  หรือคลิกที่หน้าซ้ายหลาย ครั้งจนมาถึงปกหน้าที่ปกหน้าโปรแกรมจะนำชื่อโฟลเดอร์มาทำเป็นชื่อหนังสือ  สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยเครื่องมือ Select Objects (สีชมพู)  ดับเบิลคลิกที่ตัวหนังสือ  จะปรากฏกรอบสีเหลืองล้อมรอบตัวหนังสือที่และมีหน้าต่างเครื่องมือ Annotation สำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาดและสีตัวอักษร 
ถ้าต้องการเพิ่มข้อความอีกให้เรียกใช้เมนูหลัก Edit > Insert Innotation > Right Page แล้วพิมพ์ข้อความใหม่การเพิ่มรูปภาพในปก วิธีที่ 1  เลือกรูปจากหนังสือ
        1.
คลิกไปหารูปภาพที่ต้องการในหนังสือ
        2.
คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รูป คลิกเลือกคำสั่ง Copy
        3.
ไปที่หน้าปก คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Paste
            วิธีที่ 2 
เรียกใช้เมนูหลัก Edit > Insert Multi-media Object
จะปรากฏหน้าต่าง Insert Multi-Media Objects ให้หาโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ ในกรณีที่ไม่แสดงตัวอย่างภาพให้ใช้ปุ่มคำสั่ง View as Thumbnail  คลิกปุ่ม View as Thumbnail  เพื่อดูตัวอย่างภาพใช้เมาส์คลิกลากภาพที่ต้องการออกวางไปที่ปก  อย่าให้รูปภาพตรงตำแหน่งข้อความ  ถ้าตรงตำแหน่งของข้อความโปรแกรมจะถามว่ามีข้อความในตำแหน่งเดิมอยู่แล้วให้ตอบ No
 การเปลี่ยนสีปกหนังสือ

       ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีปกหนังสือให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ปกหนังสือแล้วเลือกคำสั่ง  Page Properties..       จะปรากฏหน้าต่าง Set Page Properties ให้เลือก ปุ่ม Color แล้วกดปุ่ม Choose Color จะปรากฏจานสีให้คลิกเลือกสีที่ต้องการ
  การเปลี่ยนสีปกหนังสือนั้นมีอีกวิธีหนึ่งคือการเรียกใช้เมนูหลัก Option > Set Book Options
 จะปรากฏหน้าต่าง Set Book Options ให้เลือกแถบรายการ
Book Cover
แล้วกำหนดสีหรือรูปภาพเป็นพื้นหลังของปกหนังสือได้ 

 

 

   

 

บทที่  5  เรื่อง

การเพิ่มสันกลางหนังสือ
การเพิ่มสันกลางหนังสือทำให้หนังสือมีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 
ทำได้โดยเรียกใช้เมนูคำหลัก Option > Book Binder > 3DGold (หรืออื่น )
            การยกเลิกสันกลางหนังสือให้เรียกเมนูหลัก Option > Book Binder > None    บันทึกงาน
การบันทึกงานสามารถทำได้โดยเรียกใช้เมนูหลัก File > Save แล้วกำหนดชื่องานและแหล่งที่จัดเก็บ เมื่อบันทึกแล้วจะปรากฏไฟล์เป็นหนังสือสีแดงมี นามสกุล  .OPFและจะมีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกันกับไฟล์ จัดเก็บไฟล์ต่าง ที่เกี่ยวข้อง  เวลานำไปใช้งานต้องคัดลอกไฟล์ นามสกุล.OPF และ โฟลเดอร์ไปด้วย

การเพิ่มหน้าหนังสือ      ถ้าต้องการแทรกหน้าหนังสือให้เปิดหนังสือไปยังหน้าที่ต้องการแทรกหน้าและเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Insert Page > Left Page หรือ Right Page จะแทรกได้ครั้งละ 1หน้า
 ในกรณีที่ต้องการแทรกหน้าหนังสือครั้งละหลาย หน้าทำได้โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Insert Page > Multiple Pages
    จะปรากฏหน้าต่าง Insert Multiple Pages ให้ระบุจำนวนหน้าที่ช่อง Number of pages และกำหนดการแทรกหน้าหนังสือที่ตำแหน่งใดให้ระบุ            -  Before left page ก่อนหน้าด้านซ้าย
            -  Before right page ก่อนหน้าด้านขวา
            -  At end of Album แทรกที่ท้ายเล่ม   

     การลบหน้าหนังสือ
          
ถ้าต้องการลบหน้าหนังสือให้เปิดหนังสือไปยังหน้าที่ต้องการลบหน้าและเรียกใช้เมนูหลัก  Edit > Delete Page > Left Page หรือ Right Page จะลบได้ครั้งละ 1หน้าการเพิ่มที่คั้นหนังสือ Book Mark
การคั้นหนังสือทำให้ผู้อ่านสามารถการค้นหาเนื้อเรื่องหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นสามารถทำได้โดยการเรียกเมนูหลัก Bookmark > Add > Left Page (หรือ Right Page) โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์มาทำเป็นชื่อ Bookmark
ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ  Bookmark ให้เรียกเมนูหลัก Bookmark > Define Bookmark Style
จะปรากฏหน้าต่าง Define Bookmark Style ดังภาพ

Shape
เป็นการกำหนด รูปร่างของ bookmark
Effect
    เป็นการกำหนดลักษณะแสงเงา
Slope
เป็นกำหนดความโค้งของขอบ bookmark
Gap
เป็นกำหนดช่องว่างระหว่าง bookmark   บทที่  6  เรื่อง…การกำหนดรูปแบบเล่มของหนังสือ (Theme)
การเปลี่ยนรูปแบบของหนังสือ(Theme) สามารถทำได้ดังนี้
1.
คลิกที่เมนูหลัก Options
2.
เลือกคลิกที่ Set Theme

3.
จะปรากฏหน้าต่าง Theme เลือกแบบที่รายการด้านขวา
ปรากฏตัวอย่างที่หน้าต่างด้านซ้ายแตกต่างกันตามชนิดของแบบ Theme
4. ในกรณีที่ไม่ต้องการมีรูปแบบตัวขั้นหนังสือ (Separators) ให้เลือกคลิกยกเลิกที่ช่อง Add Separators
  รูปแบบของหนังสือ(Theme) ที่ติดตั้งไว้ในโปรแกรมพร้อมกับโปรแกรมมีจำนวนน้อย ถ้าต้องการเพิ่ม สามารถติดตั้งได้ดังนี้1.   สำเนาโฟลเดอร์ Theme  จาก แผ่นโปรแกรม 2.   วางโฟลเดอร์ Theme  ที่ติดตั้งโปรแกรม FlipAlbum 6  ในที่นี้คือ Program Files > E-Book Systems > Theme 
จะปรากฏรูปแบบของหนังสือเพิ่มในหน้าต่าง Theme  
 

การกลับคืนค่าเริ่มต้นโปรแกรม
เมื่อกำหนดรูปแบบหนังสือแล้วต้องการยกเลิกให้ใช้คำสั่งเมนูหลัก Option > Set  Book Option > คลิกปุ่ม  Reset All Settingการหมุนรูปภาพ
ในกรณีที่รูปภาพที่แทรกเข้ามาในหนังสือไม่อยู่ในลักษณะที่ต้องการสามารถ
หมุนกลับรูปภาพได้ โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Rotate
           

บทที่  7  เรื่อง

การทำให้รูปภาพเต็ม 2 หน้า
          ในกรณีที่รูปภาพมีขนาดใหญ่และต้องการให้แสดงในหนังสือทั้ง 2 หน้าจะต้องกำหนดให้หน้าหนังสือนั้นอยู่ใน Mode Centerfold และนิยมกำหนดในหน้าซ้ายเพื่อไม่ให้เกิดหน้าว่างในหน้าถัดไปโดยการเรียกเมนูหลัก View > Left Page > In Centerfold Mode การปรับแต่งรูปภาพ
โปรแกรม FlipAlbum 6 เครื่องมือสำหรับตกแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Image Edit > Left Page (หรือ Right Page) จะปรากฏหน้าต่าง Image Editor พร้อมกับเครื่องมือตกแต่งภาพด้านล่าง
 เมื่อตกแต่งภาพเสร็จแล้วให้บันทึก และบิดหน้าต่างตกแต่งภาพ  โปรแกรมจะกลับมาที่เดิมการเปลี่ยนสีพื้นหนังสือ
สามารถเปลี่ยนสีพื้นหนังสือ โดยการเรียกใช้เมนู Edit > Page Properties >
Left Page (
หรือ Right Page )  จะปรากฏหน้าต่าง Set Page Properties ทำได้เช่นเดียวกับการเปลี่ยนสีปกหน้า
             

บทที่  8  เรื่อง

การนำเข้าจากเอกสารภายนอก (ex02)
1.
สร้างงานใหม่โดยเรียกใช้เมนูหลัก    file > New  Book
2.
แทรกหน้าหนังสือใหม่ โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit  > Insert  page > Right Page
3.
เพิ่มรูปภาพในหนังสือ โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit  > Insert  Multimedia Object  เลือกภาพที่ 1 (tip1.gif )
4.
เพิ่มข้อความในหนังสือ โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Insert  page > Right Page เพื่อจะแทรกทำเนื้อหา
5.
เปิดไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ ในที่นี้อยู่ที่โฟลเดอร์  C:\ebook\ex02 \
ไฟล์ชื่อ สัตว์ป่าสงวน.doc
 6. ใช้เมาส์ลากครอบข้อความที่ต้องการ แล้วสั่งสำเนาข้อความไว้
7. เปิดโปรแกรม FlipAlbum แล้วสั่งวางข้อความในหนังสือด้านขวา โดยมีรูปที่แทรกก่อนหน้านี้อยู่ด้านซ้าย
8. วางรูปสัตว์ป่าสงวนชนิดอื่น ด้านซ้ายและข้อความด้านขวาจนครบ และเมื่อคลิกกลับมาที่หน้าแรก(Overview) จะปรากฏมีรูปภาพและข้อความดังภาพ  9. คลิกหน้าต่อไปเป็นหน้าสารบัญ(Contents) จะปรากฏรายการเรียงตามลำดับหน้าหนังสือโดยนำชื่อรูปภาพและชื่อหน้า (Page) มาเป็นชื่อสารบัญ ดังภาพ                    

บทที่  9  เรื่อง

การจัดการหน้าสารบัญ (Content)
1.
การจัดการหน้าสารบัญ เพื่อให้ผู้ใช้หนังสื่อสื่อความหมายรายการต่าง ได้  โดยการเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Customize Contents
 2. จะปรากฏหน้าต่าง Style สำหรับการกำหนดรูปแบบหน้าสารบัญ ให้เลือกรายการ Title  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Modify
         3. จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style   ที่ช่อง Text พิมพ์คำว่า สารบัญ กำหนดแบบอักษรภาษาไทย ในที่ใช้ Angsana New และกำหนดขนาด สี และรูปแบบตามที่ต้องการ 
4. การกำหนดรูปแบบรายละเอียดของสารบัญมีรายการทั้งหมด 9 รายการตั้งแต่ TOC 1 ถึง TOC 9 โดยรายการ TOC 1 เป็นรายการหลัก (Indent = 0) และ TOC 2 เป็นรายการเยื้อง (Indent = 10) ใช้สำหรับการทำหัวเรื่องรอง และ TOC อื่น ใช้ในการทำหัวเรื่องรองลงไป
หมายเหตุ ค่าการเยื้อง(Indent) สามารถกำหนดได้ไม่จำเป็นต้องเป็น 10, 20, 30, ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อความที่จะทำสารบัญ            5. กำหนดแบบอักษร ขนาดและสีตามที่ต้องการ  6. การเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รายการสารบัญที่ต้องการ
เปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกรายการ  Rename
***
   รายการสารบัญที่เป็นรูปภาพ ห้ามเปลี่ยนเป็นภาษาไทยโปรแกรมจะหาไฟล์ไม่พบ *****
 7. พิมพ์รายการภาษาไทย ตามเนื้อหาในแต่ละหน้า
8. การซ่อนรายการสารบัญ  ใช้ในกรณีที่รายการสารบัญเป็นรูปภาพไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
เป็นภาษาไทยได้ และไม่ต้องการแสดงในรายการสารบัญ ให้ใช้การซ่อนรายการสารบัญ  ทำได้โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รายการสารบัญที่ไม่ต้องการแสดงจากนั้นคลิกรายการ Hide ให้ซ่อนรายการสารบัญที่เป็นรูปภาพทั้งหมดคงเหลือไว้แต่รายการข้อความที่เปลี่ยนชื่อ
เป็นภาษาไทยแล้ว 9. การยกเลิกการซ่อน  ในกรณีที่ซ่อนผิดรายการหรือต้องการยกเลิกการซ่อน  ทำได้โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่หน้าสารบัญ คลิกที่ Unhide แล้วเลือกรายการที่
ต้องการยกเลิก10. ถ้าต้องการทำรายการสารบัญให้มีการเยื้องในลักษณะหัวเรื่องรอง ให้คลิกปุ่มขวา
ของเมาส์ที่รายการ แล้วเลือก Increase Indent
 11. ออกแบบปกหน้า และภายในหนังสือตามตัวอย่างที่ 1
           

บทที่  10  เรื่อง

หน้าดัชนีท้ายเล่ม (index)หน้าดัชนีท้ายเล่มชื่อไฟล์มาจัดทำรายการ ในกรณีที่ไม่แสดงภาษาไทยดังภาพ
ให้กำหนดที่ Customize Index โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit > Customize Index แล้วกำหนดลักษณะเช่นเดียวกับสารบัญ
      

บทที่  11  เรื่อง

การใส่เสียงใน Flip Album

การกำหนดเสียง Background Sound
          การทำหนังสือ  E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album สามารถแทรกเสียงเป็นเสียงประกอบพื้นหลัง Background Sound โดยการเรียกใช้เมนูหลัก Option > Set Book Option   จะปรากฏหน้าต่าง Set Book Options ให้เลือกแถบรายการ  Audio คลิกที่ช่อง  Enable Audio แล้วคลิกปุ่ม Add เลือกไฟล์เสียง จะปรากฏรายชื่อไฟล์เสียงในรายการ Background Music List ในกรณีที่แทรกเสียงมากกว่า 1 เสียงนั้นเสียงประกอบพื้นหลังจะเล่นต่อเนื่องกันไป แต่ถ้าต้องการยกเลิกเสียงประกอบให้เลือกรายชื่อเพลงใน Background Music List คลิกที่ปุ่ม Removeไฟล์เสียงที่สามารถนำมาเป็นเสียงประกอบพื้นหลังได้นั้นมีหลายรูปแบบดังนี้  Midi File (*.mid), Wave File (*.wav) และ MP3 File (*.mp3)
            เสียงพลิกเปิดหน้าหนังสือสามารถติดตั้งหรือยกเลิกได้  โดยคลิกที่  Enable Flipping Soundการแทรกเสียงในหน้าหนังสือ
การแทรกเสียงในหน้าหนังสือ จะทำให้หนังสือมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  อาจจะเป็นเสียงบรรยาย  เสียงพูด  เล่านิทาน  หรือเสียงดนตรี  และสามารถแทรกได้หลายเสียงตามความต้องการ  ทำได้โดยการเรียกใช้เมนูหลัก  Edit > Insert Multi-Media Object
  จะปรากฏหน้าต่าง Insert Multi-Media Object ให้เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ ในที่นี้คือ C:\ebook\sound\s01.wav   แล้วลากมาว่างบนพื้นที่ว่างในหน้าหนังสือที่ต้องการ       ในกรณีที่บนหน้าหนังสือมีวัตถุอื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความ โปรแกรมจะถามว่าต้องการแทนหรือไม่  ให้ตอบ No
 จะปรากฏเครื่องหมายตัวโน๊ต ดนตรี  ที่หน้าหนังสือ  เวลาต้องการแสดงเสียงให้ใช้เมาส์คลิกที่ตัวโน๊ต  โปรแกรมจะเล่นเสียงที่แทรกในหน้าหนังสือไว้  ถ้าต้องการหยุดเสียงให้ใช้เมาส์คลิกที่เดิม
       ในขณะที่โปรแกรมเล่นเสียงที่แทรกในหน้าหนังสือไว้  เมาส์จะมีรูปสัญลักษณ์เป็น                ถ้าต้องการยกเลิกการแทรกเสียงให้ใช้ เมาส์คลิกที่รูปตัวโน๊ต แล้วสั่งลบโดยการกดแป้นพิมพ์  Delete           

บทที่  12 เรื่อง

การแทรกภาพยนตร์ในหน้าหนังสือ
การแทรกภาพยนตร์ในหน้าหนังสือทำได้เช่นเดียวกับการแทรกเสียง คือเรียกใช้เมนูหลัก  Edit > Insert Multi-Media Object
จะปรากฏหน้าต่าง Insert Multi-Media Object ให้เลือกไฟล์ภาพยนตร์ที่ต้องการ ในที่นี้คือ C:\ebook\movie\sample01.mpg   แล้วลากมาว่างบนพื้นที่ว่างในหน้าหนังสือที่ต้องการ
 


ภาพยนตร์ที่แทรกในหนังสือสามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้ตามที่ต้องการและจะปรากฏเครื่องหมายเป็นรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่มุมล่างซ้าย เวลาที่ต้องการแสดงให้ใช้เมาส์คลิก  โปรแกรมจะเล่นภาพยนตร์โดยจะแสดงเครื่องมือควบคุมการแสดงภาพยนตร์  ดังภาพ การแทรกภาพเคลื่อนไหว (Animate Gif)
            โปรแกรม Flip Album 6 สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว (Animate Gif) ในหนังสือได้ โดยทำเช่นเดียวกับรูปภาพอื่น         

บทที่  13  เรื่อง

การปรับแต่งหนังสือให้น่าสนใจ
การจัดทำให้หนังสือ e-book มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นในขณะแสดงผลคือการตัดหรือปังส่วนที่ไม่เกี่ยวของออกทั้งหมด เช่น  เมนูคำสั่งของโปรแกรม และ  taskbar ของ Windows  ทำได้โดยการกำหนด Option  ของหนังสือ  โดยเรียกใช้เมนูหลัก
Option > Set Book Option
-แถบรายการ Miscellaneous  ให้คลิกเมาส์ยกเลิก Checkmark ที่ช่อง Start with windows frame  จะให้ผลเช่นเดียวกับการกดแป้นพิมพ์ F2  เป็นคำสั่งซ่อนเมนูโปรแกรมทั้งหมด -แถบรายการ Book Background ให้คลิกเมาส์ Checkmark ที่ช่อง Show Book background in no window frame mode  เป็นคำสั่งซ่อน Task bar ของ Windows ทั้งหมด

บทที่  14  เรื่อง

การตั้งค่าที่ใช้อ้างอิงในโปรแกรม
 การตั้งค่าทั่วไป

คลิกที่เมนูหลัก Options และเลือกรายการ Set Preferences เลือกแถบรายการ General-        ต้องการแสดงรายการแถบเครื่องมือเป็นรูปใหญ่ ให้เลือกรายการ Show large icons
-
ต้องการแสดงรายการขอบเขตหนังสือที่สามารถวางวัตถุได้ให้เลือกคลิก Show extended selection box จะเห็นเมื่อเลือกวัตถุนั้น และปรากฏไปจนสุดขอบหนังสือ
-
ต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพเวลาย่อหรือขยาย ให้คลิกเลือก Keep aspect ratio when resizing pictures
-
ต้องการแจ้งเตือนเวลาที่เปิดหนังสือเมื่อทรัพยากรที่ใส่ไว้ไม่มีอยู่ ให้เลือกคลิก Prompt if  resource files missing when opening book
-
ต้องการเปิดไฟล์ที่ถูกใช้งานครั้งหลังสุดให้เลือกคลิกรายการ Open most recent book at startup

-        การตั้งค่าตารางเส้นและไม้บรรทัดคลิกที่เมนูหลัก Options และเลือกรายการ Set Preferences เลือกแถบรายการ Grid and Ruler-        Grid  คือเส้นตารางที่จะช่วยในการจัดวางวัตถุบนหน้าหนังสือ  โดยแสดงเป็นจุดเล็ก หรือเส้น บนหน้ากระดาษ
-
ไม้บรรทัด เมื่อถูกสั่งให้แสดงจะปรากฏที่ขอบด้านบนและด้านซ้ายของหนังสือจะมีประโยชน์เช่นเดียวกับGrid คือช่วยในการจัดวางวัตถุ
-
การปรับระยะของ Grid โดยการพิมพ์ค่าตัวเลขลงในช่อง Grid Size หรือ ใช้ปุ่มลูกศร เพิ่มหรือลดค่า Grid Size
-
การเปลี่ยนสีเส้น Grid โดยการเลือกที่ Grid Color
-
ต้องการให้วัตถุติดกับเส้น grid ให้เลือกคลิก Snap to grid
-
ต้องการให้แสดงแบบจุดให้เลือก Grid Style คลิกที่ช่อง Show dotted grid แต่ถ้าต้องการให้แสดงแบบเส้นให้เลือกคลิกที่ช่อง Show box grid
-
สามารถเลือกเปลี่ยนสีเส้นไม้บรรทัดทั้งด้านนอกและด้านในโดยกำหนดที่ Outer Color และInner Color
-
การสั่งให้ซ่อนหรือแสดงเส้น Grid ให้ใช้เมนูหลัก View  และเมนูย่อย Show Grid
-
การสั่งให้ซ่อนหรือแสดงเส้นไม้บรรทัด ให้ใช้เมนูหลัก View  และเมนูย่อShow Ruler

การจัดการหน่วยความจำ
เพื่อการตั้งค่าการทำงานให้เหมาะสมกับการเปิดหนังสือแบบหลาย หน้าอย่างรวดเร็ว  โดยการสำรองพื้นที่หน่วยความจำในการเก็บรูปภาพและหน้าหนังสือไว้

- คลิกที่รายการที่เมนูหลัก Options และเลือกรายการ Set Preferences เลือกแถบรายการ Memory Management
- สามารถเปลี่ยนค่า  Active Page Buffering ได้โดยเลือกแบบ Automatic หรือเลือกแบบ Custom Setting โดยสามารถตั้งค่าได้ 6 -10 หน้า
- สามารถเปลี่ยนค่า Image Buffering ได้โดยเลือกแบบ Automatic หรือเลือกแบบ Custom Setting โดยสามารถตั้งค่าได้ 10 - 70% ของพื้นที่หน่วยความจำทั้งหมด

การตั้งค่าเวลาการเปิดพลิกหนังสือ 
สามารถตั้งความเร็วในการเปิดหนังสือให้เหมาะสมกำลังการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยการปรับแต่งการความเร็วในการพลิกหนังสือดังนี้ คลิกที่รายการเมนูหลัก Options และเลือกรายการ Set Preferences แล้วเลือกแถบรายการ System  เลือน pointer บนแถบเลื่อน  3  ระดับ  ดังนี้
- 
แถบสีแดง: เป็นการตั้งค่าสำหรับการพลิกหนังสือทีละหน้า
- 
แถบสีน้ำเงิน: ตั้งค่าสำหรับการเปิดแบบอัตโนมัติและการเปิดปกหน้า
- 
แถบสีเขียว: เป็นการตั้งค่าสำหรับการพลิกหนังสือครั้งละหลาย หน้า

- ทดสอบการทำงานโดยการคลิกที่  Test Flip >> สำหรับการเปิดหนังสือหน้าซ้าย และคลิกที่ << Test Flip สำหรับการเปิดหนังสือหน้าขวา
- ต้องการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Reset all Setting
- ปุ่ม Advanced Settings. เป็นการตั้งค่าอื่น ๆ ดังนี้
1. ถ้าต้องการให้การแสดงผลเร็วขึ้นให้ไม้เลือกรายการ Better image viewing quality check box.
2. การตั้งค่าพื้นที่สำรองสำหรับการทำงานได้ ตั้งแต่ 0 – 100 MB การตั้งค่ามากการทำงานของโปรแกรมจะทำงานได้เร็ว แต่ก็สิ้นเปลืองพื้นที่การทำงานของระบบ
 

       การกำหนดให้หนังสือเปิดแสดงแบบอัตโนมัติ
การจัดทำหนังสือ e-book สามารถกำหนดให้หนังสือแสดงแบบอัตโนมัติได้โดยการกำหนดที่ดังนี้
1.
เรียกใช้เมนูหลัก  Option > Set Auto Flipping
จะปรากฏหน้าต่าง Auto Flipping Optionกำหนดเวลาการเปิดแต่ละหน้าแบบอัตโนมัติ  มีหน่วยเป็นวินาที  สามารถตั้งค่าได้มากที่สุด  60 วินาที
2.
เรียกใช้เมนู Option  > Set Book Option  ที่แถบรายการ miscellaneous  กำหนดค่าให้ 
Start with auto flip

บทที่  15  เรื่อง

การสร้างหนังสือ e-book จาก FlipPublisher (ex03)
ข้อดีของ Flip Publisher
1.
สามารถสร้างหนังสือ e-book จากเอกสารจากโปรแกรมอื่นได้  เช่น เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft word ได้ทั้งไฟล์ รวมทั้งรูปภาพและรูปแบบของเอกสาร
2.
สามารถนำ Shockwave flash Object (*.swf) มาใส่ในหนังสือ e-book  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยรักษาลักษณะของ Flash ไว้เกือบทั้งหมดยกเว้นคำสั่งการทำงานจากแป้นพิมพ์
ข้อจำกัดของ Flip Publisher1.   นามสกุล .opd  ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ต้อง Public เป็น .Opf ก่อน 2.   ไฟล์ที่สร้างจะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มาก เวลาใช้งานบนเว็บแล้ว จะช้ามาก             สามารถแก้ไขโดยการแยกรูปออกจากข้อความ         

การติดตั้งโปรแกรม 

การเรียกใช้งาน
Start > Programs >
  E-Book Systems > Flip Plublisher  Enterprise Eval > Flip Plublisher  Enterprise1.   เรียกใช้งาน Create a new Flipbook2. นำเข้าเอกสารจากภาพนอก โดยเรียกใช้เมนูหลัก Edit >  Insert Document
 3.เปิดหาไฟล์ข้อมูลที่เตรียมไว้ในที่นี้คือ C:\ebook\ex03\นาซ่าไฟเขียวซ่อมกล้องฮับเบิล.doc  จากนั้นคลิกปุ่ม OK 4. ที่หน้าสารบัญ(Contents)โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์มาทำเป็นรายการสารบัญ5. ในหนังสือจะปรากฏข้อความและรูปภาพเช่นเดียวกับต้นฉบับที่เตรียมไว้ในโปรแกรม Microsoft word
 6. ถ้าต้องการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมข้อความก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับการทำในโปรแกรม Microsoft word  โดยการกำหนดให้อยู่ใน Mode แก้ไขด้วยการเรียกใช้เมนูหลัก  Edit > Select Objects

หรือใช้เมาส์คลิกที่แถบเครื่องมือให้เป็นสีแดง หมายเหตุ  เครื่องมือ Selcet Objects  บนแถบเครื่องมือ  จะมี 2 ลักษณะคือ
    สีแดง          ใช้สำหรับการเลือกและแก้ไขวัตถุ    สีเหลือง       ใช้สำหรับการเปิดหน้าหนังสือ7. ใช้เมาส์ดับเบิลคลิกที่ตัวหนังสือ  จะเกิดกรอบล้อมรอบตัวหนังสือและสามารถคลิกภายใน เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 8. เมื่อคลิกเมาส์ที่ข้อความจะเกิดหน้าต่างแถบเครื่องมือ Text เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบตัวอักษร

 9. สามารถนำไฟล์เข้ามาได้  3  แบบ   คือ  .doc .txt  และ .rtf10. สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลได้หลายไฟล์และหนังสือจะเรียงต่อหน้ากันตามข้อมูลต้นฉบับ
  11. การบันทึกไฟล์ข้อมูลเรียกใช้คำสั่ง File > save
  โปรแกรมจะบันทึกไฟล์ข้อมูลตามชื่อที่กำหนดโดยมีนามสกุล  .opd และสร้างโฟลเดอร์ชื่อเดียวกันสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังภาพ

12.
การส่งออกใช้งาน โดยการเรียกใช้เมนูหลัก  File > Publish as OPF แล้วกำหนดชื่อไฟล์และที่จัดเก็บ โปรแกรมจะสร้างไฟล์ นามสกุล .opf และโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลการทำให้หนังสือ E-book มีขนาดเล็ก
1.
แก้ไขแฟ้มเอกสารต้นฉบับ  แล้วแยกรูปออกจากข้อความ  บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ  และไฟล์ข้อความ
2.
นำไฟล์ข้อความเข้าหนังสือ E-book ตามข้อ 1 5 ข้างต้น
3.
  แทรกรูปภาพ  โดยเรียกใช้เมนู Edit > Insert Multi-Media Objects. การแทรก Shockwave flash Object ในหนังสือ E-book
โปรแกรม Flip Publisher ไม่สามารถแทรก Shockwave flash Object (*.swf) ได้โดยตรง แต่สามารถเรียกผ่านไฟล์ HTML ที่แทรก flash ภายในเอกสาร สามารถทำได้ดังนี้
1.
สร้างไฟล์ HTML โดยใช้โปรแกรมที่มีคำสั่งแทรก Flash เช่น Macromedia Dreamweaver 
2.
แทรก Flashในเอกสาร HTML กำหนด value="1.swf โดย 1.swf คือไฟล์ Flash ที่ต้องการนำมาแสดงในหนังสือ E-book
3.
แทรกเอกสาร HTML ในหนังสือ E-book โดยเรียกใช้คำสั่ง Edit > Insert Chapter > Left Chapter (หรือ Right Chapter) เลือก Option เป็น Insert HTML File แล้วเลือกไฟล์ HTML ที่จัดทำไว้ตามข้อ 1

บทที่  16  เรื่อง

การจัดทำชั้นหนังสือ (Bookshelf)
โปรแกรม FlipAlbum 6 สามารถรวบรวมหนังสือ (e-book) จัดทำเป็นชั้นหนังสือ (bookshelf) โดยมีลักษณะรูปแบบดังรูป โดยการใช้งานสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกเปิดหนังสือเล่มใดอ่านก็ได้1.   การเรียกใช้งานโปรแกรมสร้างชั้นหนังสือ ดังนี้  
start >
 Programs > E-Book Systems > FlipAlbum 6 Pro >  Create Album CD
 2.   คลิกที่เครื่องมือสร้างชั้นหนังสือใหม่3.   จะปรากฏหน้าต่าง  Create a New Album CD Folder
 1.   ตั้งชื่อโฟลเดอร์ AlbumCD  หรือชื่ออื่น ก็ได้ 2.   เลือกโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บ AlbumCD ในที่นี้จัดเก็บที่ C:\ebook 3.   ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Create   4.   จะปรากฏชั้นหนังสือ ให้กำหนดจำนวนชั้น  จำนวนหนังสือในแต่ละชั้น  และรูปแบบชั้นหนังสือ (Bookshelf Style) 

5.ที่หน้าต่างด้านขวาเลือกหาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งานไว้ ในที่นี้คือ C:\ebook    6. ใช้เมาส์คลิกลากไฟล์งานในช่องหน้าต่างด้านขวาในที่นี้คือ  ex01.opf, ex02.opf และ ex03.opf,  นำมาวางที่ช่องด้านล่างที่ละไฟล์ 7. ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบของชั้นหนังสือก่อนให้คลิกที่ ปุ่ม View8. สร้าง CD bookshelf ด้วยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ CD Makerหมายเหตุ  การสร้าง CD bookshelf ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมี CD Writer และใส่แผ่น CD เปล่าพร้อมแล้วในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี CD Writer โปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ใน โฟลเดอร์ AlbumCD (หรือที่ตั้งชื่อไว้ตามข้อ 3.) เวลาต้องการแสดงผลให้ใช้เมาส์คลิกที่ไฟล์ StartCD.exe โปรแกรมจะแสดงชั้นหนังสือที่ออกแบบสร้างไว้ การสร้างแผ่นซีดี

การบันทึกหนังสือที่สร้าง/แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1. คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As
2. เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในช่อง Save As
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปในช่อง File Name
4. คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก
** คำสั่ง Save As ใช้ในกรณีที่บันทึกไฟล์ใหม่
** คำสั่ง Save ใช้ในกรณีที่บันทึกทับไฟล์เดิม

หลังจากที่บันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro จะปรากฏไฟล์ข้อมูล 1 ไฟล์ (นามสกุล opf) และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสืออีก 1 โฟลเดอร์ (ชื่อไฟล์ _opf_files) ซึ่ง
หากผู้สร้างต้องการย้าย/คัดลอกไฟล์ไปทำงานในที่อื่น ๆ ต้องนำ ไฟล์ข้อมูลและโฟลเดอร์ไปด้วยกัน

 การเปิดหนังสือที่เคยบันทึกไว้มาแก้ไข


1. คลิกที่เมนู File --> Open Book
2. คลิกเลือกปุ่ม Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เก็บหนังสือ
3. เลือกตำแหน่งที่บันทึกหนังสือในช่อง Look in:
4. Double Click เลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการเปิด

การสร้างแผ่นซีดี การสร้างแผ่นซีดีเพื่อนำเสนอข้อมูล (CD Maker)
1. ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน (เลือกเมนู File --> Save)
2. เลือกเมนู CD Maker แล้วเลือกคำสั่ง Create Album CD จะปรากฏ หน้าต่าง Create Album CD ดังรูป
3. คลิกเลือก Create a New Album CD และเลือกการสร้างแบบ Single Album on CD เป็นการสร้างชุดนำเสนอ 1 แผ่นซีดี ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
4. เลือกแหล่งเก็บข้อมูล
5. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ หรือชื่อห้องสำหรับเก็บชุดนำเสนอในช่อง Album CD Folder Name (ซึ่งโดยปกติ โปรแกรม จะตั้งชื่อว่า Album CD ทั้งนี้จะทำการแก้ไข หรือไม่ก็ได้แต่ข้อสำคัญจะต้องจำชื่อโฟลเดอร์และแหล่งเก็บข้อมูลให้ได้ว่า อยู่ ณ ตำแหน่งใด)

6. คลิกที่ปุ่ม Create จากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล และจัดเตรียมระบบ จะปรากฏหน้าต่าง Album CD Options Menu

7. คลิกเลือกเมนู Set Album Options จะปรากฏหน้าต่าง Set Album CD Options

8. ในรายการ Setting ให้คลิก þ ในช่อง Start with no window frame เพื่อกำหนดว่าให้ แสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ปรากฏกรอบหน้าต่างใด ๆ และ User will be allowed to switch to window frame mode เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้สามารถ คลิกปุ่มที่ย่อ/ขยาย ปิดหน้าต่างได้เท่านั้น เมื่อกำหนด
เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK --> Next

9. จะปรากฏหน้าต่าง Burn CD Informationในส่วนนี้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งซีดีรอมแบบเขียนข้อมูลได้ให้ใส่แผ่นซีดี เปล่าแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม
Burn To CD เพื่อเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ได้โดยทันที แต่ถ้าหากต้องการเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม OK

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 184 คน กำลังออนไลน์