การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

รูปภาพของ twskraithong

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ ขุนทอง สร้างเนื้อหา
              คุณฐิติ       บุญยศ  สร้างเวปเพจ

เพื่อประโยชน์ผู้เรียนรู้และทดลอง

                                  บทที่  1  เรื่อง

           โปรแกรม Flip Album เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท E-book Systems เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับการเปิดหนังสือจริง ผู้ใช้สามารถเปิดเลือกอ่านในแต่ละหน้าได้ ทำให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการจัดทำหนังสือที่มีข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพยนตร์

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานโปรแกรม FlipAlbum6
-Ram: อย่างต่ำ 128 MB, แนะนำ: 256 MB
-Hard Disk Space:
พื้นที่ว่าง
20 MB
- CD writer
-
จอภาพ
: 800x600 pixels
-
ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

          บทที่  2  เรื่องติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6

ติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6

    1.   เปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมในที่นี้คือ C:\ebook\Programe\fo-fap6.exe

 

  

    2.ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ fo-fap6.exe จะเปิดหน้าต่าง InstallShield Wizard