จิตอาสาช่วยผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม

รูปภาพของ sss28075

 

 

 

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ประสบณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่า ของ ความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม ทาง องค์กรต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.เป็นศูนย์เชื่อมประสานข้อมูลระหว่างอาสาสมัครองค์กรด้านอาสาสมัครและสังคม
2.ร่วมกำหนดวาระสาธารณะและขับเคลื่อนกระแสอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาศักยภาพการจัดการอาสาสมัครอย่างรอบด้านทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างความรู้ในการส่งเสริมจิตสาธารณะ
กลุ่มสมาชิกในเครือข่าย
กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายมี ดังนี้
1.ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
2.มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
3.มูลนิธิกระจกเงา
4.กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)
5.Budpage.com
6.กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
7.มูลนิธิสุขภาพไทย
8.องค์การแอคชั่นเอด
9.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
10.United Nations Volunteers (UNV)
11.มูลนิธิกองทุนไทย (โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม และโครงการเยาวชนอาสา)
12.บางกอกฟอรั่ม
13.องค์กรอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม
14.เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (เครือข่ายพุทธิกา)
15.สถาบันรามจิตติ
16.มูลนิธิกลุ่มมะขามป้อม
17.มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย
18.กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมไทย
19.โครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ
20.เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (V4N Network)
21.แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
22.สำนักงานอาสากาชาด
23.เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์
24.ชมรมหัวใจสาธารณะ (C4pC)
25.พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง โครงการฟื้นฟูประเทศไทย

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื้อหาน้อยไปนิดนะ แต่เล่าได้ดี

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss28041

สวยดี อ่านแล้วสบายตาจัง :)

รูปภาพของ ssspoonsak

อืม ดีจ้ะ แต่จะเพิ่มเติมอีกก็ได้นะจ้ะ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์