นํ้าท่วมหรือจะสู้นํ้าใจไทย 2554

รูปภาพของ sss28237

 

ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

วันที่พวกเราทั้งหมดุ 6/3ได้เดินทางไปสภากาชาดเมื่อวันที่ 23 พ.ย 54

 

 ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

 พวกเราได้ถ่ายภาพหน้าสภากาชาดต่อจากนั้นพวกเราได้ไปทำการลงทะเบียนที่ได้มาช่วยต่อจากนั้นพวกเราได้ไปช่วยยกมาม่า

ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

 พอพวกเราทำการยกมาม่าเสร็จเรียบร้อยก็รอทำการแพ็คของใส่ให้เรียบร้อย

 

 

 ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

ต่อจากนั้นวันที่ 29 พ.ย.54พวกเราได้เข้าไปในครัวพระราชทานเคลื่อนที่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

ประวัติครัวเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดครัวเคลื่อนที่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภาภานายิกาสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ในการจัดตั้งครัวพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลิตประมาณ 3,000-4,000 ชุดต่อวัน
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใย ในราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง      จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ นำเงินพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  พระราชทานให้แก่สภากาชาดไทย มาแล้ว 3 วาระ คือ
วาระที่ 1เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์  นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์ นำเงินพระราชทาน 2 จำนวน คือจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มอบให้สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และอีกจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย รับพระราชทาน  ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
วาระที่ 2  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 500,000.บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มอบให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในกิจการครัวเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  รับพระราชทาน  ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
วาระที่ 3เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ นางสนองพระโอฐในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์ นำเงินพระราชทาน จำนวน  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) มอบให้สภากาชาดไทย นำไปใช้ในกิจการครัวเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  รับพระราชทาน  ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
       สภากาชาดไทยได้สนองรับพระราชปณิธาน ด้วยการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อปรุงอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี
        สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 42 จังหวัดได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย มุกดาหาร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พังงา นครนายก  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ปราจีนบุรี  อุตรดิตถ์  สตูล จันทบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี  ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ลำพูน นนทบุรี สระบุรี มหาสารคาม สมุทรปราการ    ศรีสะเกษ ชลบุรี  ปทุมธานี กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และนครปฐมโดยการมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 200,919 ชุด
น้ำดื่ม 188,429 แพ็ค (2,261,148 ขวด) มูลค่าการช่วยเหลือ 198,910,430.00 บาท(ข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน–11 พฤศจิกายน 2554)พร้อมทั้งให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย หน่วยเรือท้องแบน และจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAMS) เข้าไปสำรวจเพื่อประเมินความเสียหาย     

 

ต่อจากนั้นพวกเราได้ทำการลงทะเบียน

 ภาพโดยน.ส.มัทณี อยู่สบาย

และพวกเราได้ไปช่วยกันแพ็คอาหารสดเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพโดย น.ส.มัทณี อยู่สบาย

พวกเราทั้งหมดได้อยู่ที่สภากาชาดไทยตอนประมาณเที่ยงต่อจากนั้นพวกเราทั้งได้ทำการแยกย้ายกันกลับบ้าน ดิฉันคิดว่าที่พวกเรามาทำโครงการจิตอาสานี้เพื่ออยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมถึงแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กก็ตามแต่พวกเราทั้งหมดก็มาด้วยใจอันยิ่งใหญ่ และทำให้เรารู้จักสามัคคีและทำรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ไม่ใช่เรา

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เล่าได้น่าสนใจ ภาพประกอบก็ดีแล้ว เนื้อหาเยอะ น่าจะแบ่งเป็นหน้าย่อย จะทำให้น่าอ่านมากขึ้นหรือไม่

จะเพิ่มเติมอีกก็ได้นะ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss28219

เนื้อหาโอเค ตกแต่งอีกเล็กน้อยจะดีมาก

รูปภาพของ sss29389

เนื้อหาดีค่ะแต่ตกแต่งเพิ่มอีกนิดจะงามมากค่ะ ((

:

รูปภาพของ ssspoonsak

อืม ดีจ้ะ แต่จะเพิ่มเติมอีกก็ได้นะจ้ะ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์