ความรู้เบื้องต้นโปรเกรม Micorsoft Excail 2010

Innocentความรู้เบื้องต้นโปรเกรม Micorsoft Excail 2010Kiss

 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet

ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลhttp://www.crnfe.ac.th/excel2010/ch01/ch01.html

                                                     

 หน้าต่างของโปรแกรม

1. แถบชื่อ (Title Bar)

เป็นส่วนที่บอกชื่อโปรแกรม และชื่อแฟ้มข้อมูล ปกติชื่อแฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บ (บันทึก) เป็น Book1.xls
นอกจากจะบันทึกชื่อเป็นอย่างอื่น บริเวณแถบชื่อนี้จึงจะเปลี่ยนไปตามนั้น

2. แถบเมนู (Menu Bar)

เป็นส่วนที่เก็บเมนูการใช้งานต่าง ๆ เอาไว้ ส่วนนี้จะคล้ายกันกับโปรแกรมในออฟฟิสโดยทั่ว เช่น Microsoft Word ,
Microsoft Powerpoint เป็นต้น

3. แถบเครื่องมือ (Tools Bar)

เป็นส่วนที่แยกออกมาจากแถบเมนู เป็นสัญรูป (Icon) ชัดเจนมองเห็นง่าย และสะดวกในการใช้งาน ถ้าหาก
ไม่เลือกที่ปุ่มเหล่านี้ ก็สามารถไปเลือกทำงานได้ที่ แถบเมนู หรือใช้คีย์ลัดได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญ
ในการใช้งานของแต่ละบุคคล

4. แถบสูตร (Formula Bar)

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกแถบหนึ่งของโปรแกรมตารางทำการ เพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้จัดการกับข้อมูล เช่น
การคำนวณเบื้องต้น หรือการแทรกฟังก์ชันอื่น ๆ สังเกตว่าการเริ่มต้นการคำนวณในโปรแกรมตารางทำการ
จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย เท่ากับ (=) เสมอ

                                

การป้อนข้อมูลลงเซลล์

ข้อมูลในเซลล์ มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถนำไปคำนวณค่าต่าง ๆ ได้โดยการระบุตำแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวาของเซลล์ สำหรับข้อความหรือตัวอักษร จะจัดชิดซ้าย ในกรณีที่มีทั้งข้อความและตัวเลขภายในเซลล์เดียวกัน Excel จะถือว่าเป็นข้อความ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ดังนั้น ถ้าต้องการนำตัวเลขไปคำนวณ ต้องพิมพ์ตัวเลขนั้น ๆ ในเซลล์ของตัวเอง และอ้างถึงในการคำนวณ

1.               นำเคอร์เซอร์ไปที่ cell A1 แล้วคลิก 1 ครั้ง

           

2.               พิมพ์คำว่า วราวรรณ ในช่อง A1

           

3.               ถ้าพิมพ์ผิด ให้กดปุ่ม Backspace เพื่อลบทีละตัวอักษร และพิมพ์ใหม่

4.               พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter

    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก   http://www.crnfe.ac.th/excel2010/ch01/ch01.html     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์