อพท. ชวนประกวดโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

ขยายเวลาส่งผลงาน 15 ม.ค.55 นี้


 


เนื่องด้วยจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงขอเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยขยายเวลารับผลงาน จนถึง 15 ม.ค.55 โดยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการการประกวดโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขันได้แก่ การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบของที่ระลึกชุมชน การประกวดโครงเรื่องหนังสั้น โดยเลือกเพียง 1 ชุมชนที่สนใจจาก 11 ชุมชนภายใต้โครงการฯ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้คงอยู่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดคือเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค.55 และสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.dasta.or.th/tsta  หรือติดต่อ คุณมนัสพันธ์ ศรีสุทธิ์ โทร. 02-357 -3580 ต่อ 11


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์