มสธ. รับสมัครดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร์

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) กหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 โดยเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
          คุณสมบัติผู้สมัคร 
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการอุดมศึกษาอื่นที่สภารับรอง
          2.มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มคะแนน 
          3.เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่สมัคร มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
          4.มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
          5.มีประเด็นหรือแนวคิดเบื้องต้นที่คาดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์โดยเขียนเป็นโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
          ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี โดยอาจต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม 
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2551
          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทร.0-2504-7561-4 
         

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์