เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาภาษาไทย
ชั้นป.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ ๑ ภาษาไทย : จำนวน ๒๕ ข้อ : (รวม ๓๐ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน ๒๐ ข้อ : ข้อละ ๑ คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 3
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 1
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 1
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 3
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 1
ข้อ 12 ตอบ 4
ข้อ 13 ตอบ 2
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 4
ข้อ 16 ตอบ 4
ข้อ 17 ตอบ 1
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 3
ข้อ 20 ตอบ 3

ส่วนที่ ๒ : แบบระบายคำตอบให้สัมพันธ์กัน : จำนวน ๕ ข้อ : ข้อละ ๒ คะแนน

ข้อ 21 ตอบ ก.3 ข.3 ค.2
ข้อ 22 ตอบ ก.1 ข.1 ค.3
ข้อ 23 ตอบ ก.4 ข.3 ค.4
ข้อ 24 ตอบ ก.3 ข.1 ค.4
ข้อ 25 ตอบ ก.4 ข.3 ค.1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมเฉลยข้อสอบ  และอยากได้เฉลยแบบทดสอบชุด B ด้วยค่ะ ถ้าอาจารย์หาได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ  จากครูกรุณา นาฝ่า

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 186 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrtadsanee
  • tearskipping