เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นป.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ : จำนวน 20 ข้อ (รวม 25 คะแนน)

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 2
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 3
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 1
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 4
ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 4
ข้อ 13 ตอบ 3
ข้อ 14 ตอบ 3
ข้อ 15 ตอบ 3

ส่วนที่ 2 แบบระบายตัวเลข : จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

ข้อ 16 ตอบ 98 คน
ข้อ 17 ตอบ 20 บาท
ข้อ 18 ตอบ 35 เซนติเมตร
ข้อ 19 ตอบ 5
ข้อ 20 ตอบ 18 ลูกบาศกืเมตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 258 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13932
  • nbr14159
  • nbr13907
  • nbr13988
  • ssspoonsak