เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

SECTION 1: Speaking and Writing Ability (Nos. 1 - 30)
Directions: In this part of the test, you will have to answer TWO questions to gain ONE mark. There are two parts in this section. Read the directions for each part carefully and study the example before working on the questions.

ข้อ 1 ตอบ A.3 B.3
ข้อ 2 ตอบ A.1 B.4
ข้อ 3 ตอบ A.4 B.3
ข้อ 4 ตอบ A.1 B.3
ข้อ 5 ตอบ A.3 B.1
ข้อ 6 ตอบ A.2 B.1
ข้อ 7 ตอบ A.2 B.4
ข้อ 8 ตอบ A.4 B.4
ข้อ 9 ตอบ A.3 B.2
ข้อ 10 ตอบ A.4 B.2
ข้อ 11 ตอบ A.4 B.2
ข้อ 12 ตอบ A.3 B.4
ข้อ 13 ตอบ A.2 B.1
ข้อ 14 ตอบ A.3 B.1
ข้อ 15 ตอบ A.4 B.2
ข้อ 16 ตอบ A.2 B.3
ข้อ 17 ตอบ A.2 B.2
ข้อ 18 ตอบ A.2 B.1
ข้อ 19 ตอบ A.3 B.2
ข้อ 20 ตอบ A.3 B.4
ข้อ 21 ตอบ D2
ข้อ 22 ตอบ D1
ข้อ 23 ตอบ C2
ข้อ 24 ตอบ C4
ข้อ 25 ตอบ C4
ข้อ 26 ตอบ A3
ข้อ 27 ตอบ D2
ข้อ 28 ตอบ A3
ข้อ 29 ตอบ B4
ข้อ 30 ตอบ C3

SECTION 2: Reading Ability (Nos. 31 – 70)
Directions: In this section you will gain ONE mark for ONE correct answer. There are two parts in this section.

ข้อ 31 ตอบ 3
ข้อ 32 ตอบ 2
ข้อ 33 ตอบ 2
ข้อ 34 ตอบ 3
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 4
ข้อ 37 ตอบ 3
ข้อ 38 ตอบ 2
ข้อ 39 ตอบ 3
ข้อ 40 ตอบ 4
ข้อ 41 ตอบ 3
ข้อ 42 ตอบ 3
ข้อ 43 ตอบ 1
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 2
ข้อ 46 ตอบ 1
ข้อ 47 ตอบ 1
ข้อ 48 ตอบ 3
ข้อ 49 ตอบ 4
ข้อ 50 ตอบ 1
ข้อ 51 ตอบ 4
ข้อ 52 ตอบ 1
ข้อ 53 ตอบ 4
ข้อ 54 ตอบ 1
ข้อ 55 ตอบ 3
ข้อ 56 ตอบ 2
ข้อ 57 ตอบ 1
ข้อ 58 ตอบ 2
ข้อ 59 ตอบ 1
ข้อ 60 ตอบ 2
ข้อ 61 ตอบ 3
ข้อ 62 ตอบ 3
ข้อ 63 ตอบ 3
ข้อ 64 ตอบ 4
ข้อ 65 ตอบ 1
ข้อ 66 ตอบ 4
ข้อ 67 ตอบ 3
ข้อ 68 ตอบ 1
ข้อ 69 ตอบ 4
ข้อ 70 ตอบ 4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์