เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 1 : สุขศึกษาและพลศึกษา : จำนวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน
แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 2
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 4
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 1
ข้อ 9 ตอบ 1
ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 1
ข้อ 12 ตอบ 2
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 3
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 2
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 1
ข้อ 19 ตอบ 4
ข้อ 20 ตอบ 2
ข้อ 21 ตอบ 4
ข้อ 22 ตอบ 1
ข้อ 23 ตอบ 4
ข้อ 24 ตอบ 1
ข้อ 25 ตอบ 2
ข้อ 26 ตอบ 4
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 1
ข้อ 30 ตอบ 1
ข้อ 31 ตอบ 1
ข้อ 32 ตอบ 4
ข้อ 33 ตอบ 2
ข้อ 34 ตอบ 2
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 1
ข้อ 37 ตอบ 3
ข้อ 38 ตอบ 4
ข้อ 39 ตอบ 1
ข้อ 40 ตอบ 2
ข้อ 41 ตอบ 1
ข้อ 42 ตอบ 3
ข้อ 43 ตอบ 1
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 4
ข้อ 46 ตอบ 1
ข้อ 47 ตอบ 2
ข้อ 48 ตอบ 4
ข้อ 49 ตอบ 2
ข้อ 50 ตอบ 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 160 คน กำลังออนไลน์