เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 1 : สุขศึกษาและพลศึกษา : จำนวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน
แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 2
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 4
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 1
ข้อ 9 ตอบ 1
ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 1
ข้อ 12 ตอบ 2
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 3
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 2
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 1
ข้อ 19 ตอบ 4
ข้อ 20 ตอบ 2
ข้อ 21 ตอบ 4
ข้อ 22 ตอบ 1
ข้อ 23 ตอบ 4
ข้อ 24 ตอบ 1
ข้อ 25 ตอบ 2
ข้อ 26 ตอบ 4
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 1
ข้อ 30 ตอบ 1
ข้อ 31 ตอบ 1
ข้อ 32 ตอบ 4
ข้อ 33 ตอบ 2
ข้อ 34 ตอบ 2
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 1
ข้อ 37 ตอบ 3
ข้อ 38 ตอบ 4
ข้อ 39 ตอบ 1
ข้อ 40 ตอบ 2
ข้อ 41 ตอบ 1
ข้อ 42 ตอบ 3
ข้อ 43 ตอบ 1
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 4
ข้อ 46 ตอบ 1
ข้อ 47 ตอบ 2
ข้อ 48 ตอบ 4
ข้อ 49 ตอบ 2
ข้อ 50 ตอบ 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 24 คน และ ผู้เยี่ยมชม 300 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss30927
  • sss29486
  • sss29577
  • sss30068