ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี ชิงรางวัลธรรมวรรณศิลป์


 


โครงการธรรมวรรณศิลป์  สถาบันยุวโพธิชน  มูลนิธิสัมมาชีพ  ร่วมกับสำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และอาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา เชิญชวนเยาวชนอายุ 15-19 ปี ส่งผลงานเขียนประเภท เรียงความ เรื่องสั้น หรือบทกวีร่วมประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับ   “การศึกษาที่ฉันต้องการ”
ประเภทเรียงความ แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ  เหตุผลมีน้ำหนัก  สามารถกระตุ้นปลุกเร้าผู้อ่านได้ สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้  และมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4


ประเภทเรื่องสั้น ไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีการนำเสนอ  สามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้  ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตนเองและเหมาะสมกับเรื่อง   แสดงจินตนาการอย่างสมจริง  อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน  จำกัดความยาว 2-5 หน้ากระดาษ A4
บทกวี เป็นงานเขียนที่มีความไพเราะ  สามารถใช้กลวิธีการเขียนแบบบทกวีได้ทุกรูปแบบ  เช่น  กาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์  กลอนเปล่า  และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์  หรือผสมผสานหลายรูปแบบ    เขียนจากหัวใจและสร้างอารมณ์สะเทือนแก่ผู้อ่านได้ ความยาวไม่เกิน 4 หน้า A4
รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประเภทละ 12 รางวัล  รวม 36 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3,500 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันยุวโพธิชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รางวัลรับในค่ายเรียนรู้ต่อยอด 3 วัน 2 คืน  โดยทางโครงการจะออกค่าเดินทางให้
ส่งผลงานพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  อักษรขนาด 16 พอยท์  หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง ชื่อผลงานสามารถตั้งใหม่ได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ผู้เขียน  และชื่อสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน
เปิดรับผลงานวันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 หรือส่งทางอีเมล์     youngawakening@gmail.com

ดูรายละเอียด www.facebook.com/Youngawakening, http://youngawakening.right-livelihoods.org/
 


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์