การสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์คืออะไร

เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้นสรุป เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน
โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ

องค์ประกอบของเว็บไซต์

แนวทางในการออกแบบเว็บที่เป็นหัวใจหลักอันสำคัญมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ดังนี้คือ

เนื้อหา (Content) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในเว็บ โดยจะเป็นการรวบรวมสิ่งที่ต้องการนำเสนอเพื่อสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของเว็บ มีแบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียด ประวัติ ที่ตั้งขององค์กร สิ่งเหล่านี้สามารถจัดเรียงข้อความ ให้เป็นระเบียบ มีจุดเด่นเห็นได้ชัดพร้อมทั้งสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยี markup เช่น HTML เป็นต้น


การนำเสนอ (Visuals) โดยปกติหน้าจอจะใช้เทคนิคเลย์เอาท์ (layout) เข้ามาช่วยในการจัดองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บ เลย์เอาท์จะถูกสร้างโดย HTML CSS หรือ Flash และบางที่อาจจะนำเอาความสามารถของกราฟิกมาเป็นส่วนประกอบเพื่อตกแต่งสำหรับนำเสนอได้เช่นเดียวกัน รูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับรูปภาพก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเสมอไป แต่ยังมีลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งวินัยของเว็บซึ่งเป็นสิ่งที่จะมองข้ามไปเสียมิได้


เทคโนโลยี (Technology) เป็นการนำเอาความสามารถของเทคโนโลยีใช้ในการออกแบบ เช่น HTML หรือ CSS เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนื้อหาโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม client-side JavaScript server-side แอพพลิเคชัน เช่น Java servlets เป็นต้น


ความเร็วการแสดงผล (Delivery) ความเร็วและความน่าเชื่อถือสำหรับในการนำเสนอเว็บผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในขององค์กรเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมของเน็ตเวิร์กที่ให้บริการ นอกจากนี้การออกแบบทางด้านกราฟิกและไฟล์ต้องไม่ขนาดใหญ่จนเกินไปเพราะจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดนาน


วัตถุประสงค์ (Purpose) เหตุผลของเว็บส่วนใหญ่มีอยู่ว่าภาวะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางใดเหมาะที่จะลงทุนหรือไม่ นี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บ โดยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะตัดสินใจลงมือดำเนินการในส่วนอื่นๆ ทั้งหมด

ขอบคุณที่มาจาก http://www.mew6.com/web/webdesign3.php

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์