การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภท เราควรดูแลรักษาให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องดนตรี ซึ่งจะทำให้เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ตัวอย่าง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี