โรงเรียนสัตยาไสเปิดรับนักเรียนประถม-มัธยม

          โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนรับนักเรียนประจำและนักเรียนไปกลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555


          ระดับชั้นและจำนวนที่รับ
         1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 30 คน            
         2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับจำนวนจำกัด
         3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับจำนวนจำกัด


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.นักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจำ
         2.อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา


         เอกสารประกอบการรับสมัคร
         1.แบบฟอร์มใบสมัครของโรงเรียนสัตยาไส
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
         3.สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
         4.สมุดประจำตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียนเดิม ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
         5.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


         วิธีการคัดเลือกและวันคัดเลือก  คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ประกาศและแจ้งวันและเวลาในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในภายหลัง


         สนใจสมัครได้ที่ตึกอำนวยการโรงเรียนสัตยาไส ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3679-0041-9 โทรสาร 0-3679-0050 http://www.sathyasai.ac.th/


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์