รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาลรับรอง

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เปิดผู้ช่วยพยาบาล รับรองโดยสภาการพยาบาล

            

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 100 คน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

          3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือปฏิบัติงาน

          4.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันลงทะเบียนเรียน

          5.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

          6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก หรือถูกดำเนินการทางกฎหมาย

        

           หลักฐานการสมัคร           1.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)

          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

          5.ใบรายงานการตรวจสุขภาพ

 

 เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยพยาบาลรายได้ดี ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ  นอกจากนี้การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกไปทำงานต่างประเทศได้อีกด้วย 

ผู้เรียนสามารถกู้กองทุนเพื่อการศึกษาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้       

           

http://www.stic.ac.th     โทร. 0 3730 2755-6, 0 3739 5312-3, 08 4662 9362

เรียนง่ายจบเร็วรายได้ดีทำงานโรงพยาบาล ค่าเทอมเพียง 40000 บาทมีทุนกู้ 20000 บาท(ไม่ต้องเฝ้าไข้ตามบ้านทำงานคลีนิคและโรงพยาบาล)พิเศษลงทะเบียน 5000 บาทรับส่วนลดค่าเทอมทันที 2000 บาทถึง 31กันยายน 2552 เปิดเรียน 15 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0856394556
คลิ๊กดูบรรยากาศตอนเรียนและภาพศิษย์เก่า
http://www.youtube.com/watch?v=nhBqs0rG7cs
http://www.youtube.com/watch?v=nHFHGxNsWFc

ข่าวดี... หรับผู้ที่จบ ม.3ขึ้นไปและต้องการมีงานทำที่มั่นคง
โรงเรียนสุรนารีบริบาล(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนหลักสูตร840ชม.3เดือนในห้องเรียน/3เดือนฝึกงาน(มีเบี้ยเลียงทันที)
จบแล้วสามารถปฎิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์การพยาบาล
ในตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยการพยาบาล ทันที
มีหอพักแยก ชาย หญิง น้ำไฟ ฟรี เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน
แจกฟรีตลอดหลักสูตร และ มีทุนกู้เยืม เพื่อการศึกษา โดยไม่มีดอกเบี้ย
จากทางศูนย์การพยาบาล จบแล้วสามารถบรรจุงานใน ศูนย์การพยาบาลในเครือรพ.ปิยะเวช ในอัตรา เงินรวม O.T. 8,500 บาทขึ้นไป

*คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเรียน
1.1 เพศหญิง , เพศชาย อายุไม่เกิน35
1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / รักงานบริการ
1.3 จบชั้น ม.3 ขึ้นไป
1.4 มีใจรักงานด้านดูแลสุขภาพอนามัย
1.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อ
1.6 ไม่ต้องสอบเข้า , ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

หลักสูตรที่เรียน/วุฒิบัตรที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา
หลักสูตรการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช. / มัธยมศึกษาปีที่6 ของ กศน. ได้ขณะทำงาน
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

*ความมั่นคงในการทำงาน
ทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล / พนักงานผู้ช่วยบุรุษพยาบาล /
ศุนย์การพยาบาลต่างๆ และในคลินิคของแพทย์
ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล / บริษัทดูแลสุขภาพ
ทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้บริบาล (โดยเฉพาะประเทศออสเตเลีย,แคนาดา,อเมริกา)

*จบแล้วมีสถานประกอบการ จองตัวเข้าทำงาน
เมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับทั่วประเทศ หางานง่ายไม่ตกงาน
งานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน
คลีนิค ทุกประเภท
คลีนิค ความสวยความงาม
สถานที่เลี้ยงเด็ก
โรงเรียนอนุบาล
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุที่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ห้องปฐมพยาบาลของบริษัทต่างๆ
เมื่อมีประสบการณ์สามารถเปิดสถานเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สุงอายุได้

พิเศษ!! มีเงินเพียง 5,000 บาทเข้าเรียนได้ทันที
สนใจติดต่อ พี่ก้อย 084-4296658

อยากเข้าศึกษาต่อทำยังไงดีค่ะแต่หนูเลือกเรียนสายศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์