การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

รูปภาพของ sss28207

                                                                                 
การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
แหล่งอ้างอิง : http://www.jedeethai.com/images/column_1252666765/Cap259.jpg 
 
เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล จุลศักราช 712  ตรงกับวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง) สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี    ที่บริเวณตำบลหนองโสน  ( บึงพระราม ) พระองค์ทรงรวบรวมชุมชนชาวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน  รวมทั้งแคว้นสุพรรณภูมิ แคว้นละโว้ และหัวเมืองน้อยใหญ่เข้าด้วยกัน แล้วพัฒนาอาณาจักรให้เจริญอย่างรวดเร็วทัดเทียมกับอาณาจักรเขมร สุโขทัย เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเมือง สังคมเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ซึ่งปวงชนชาวไทยให้ความร่วมมือความสามัคคี พระองค์ทรงเลือกสถานที่ตั้งราชธานีมีความเหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงเหตุผลต่อไปนี้เป็นสำคัญ 
1. การตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่นิยมตั้งตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง พระเจ้าอู่ทองเลือกที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาบริเวณหนองโสนหรือบึงพระราม ตั้งอยู่บนเกาะอันล้อมรอบด้วยแม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ที่เอื้ออำนวยความอุดม สมบูรณ์
 
แหล่งอ้างอิง : http://www.rungsimun.com/images/1134914922/1136225250.jpg
2. บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากบริเวณนี้มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย ที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำลำคลอง จะไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าสู่ไร่นา พัดพาปุ๋ยมาเลี้ยงต้นข้าวให้เจริญงอกงามเติบโตเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ และ สัตว์น้ำจืดสามารถขยายพันธุ์ได้ดี ประชาชนสามารถจับปลาเพื่อการบริโภคและการค้า
แหล่งอ้างอิง : http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures28/l28-71b.jpg
3. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ อยุธยาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งติดต่อค้าขายในประเทศ ทั้งหัวเมืองภาคกลาง ภาคเหนือ บริเวณลุ่มแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน และทางทะเล พ่อค้าชาวต่างชาติสามารถนำเรือผ่านอ่าวไทยเข้าทางปากแม่น้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงกรุง ศรีอยุธยาทำการติดต่อค้าขายกับอยุธยาได้โดยสะดวก
แหล่งอ้างอิง : http://www.baanjomyut.com/library/jaopraya/02.jpg 
 
4. ทรัพยากรธรรมชาติ กรุงศรีอยุธยามีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งเมื่อ ถลุงแล้วจะได้เนื้อโลหะมีคุณภาพ จะเห็นได้จากการสร้างพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะเนื้อชั้นดี ประดับตกแต่งด้วยอัญมณีที่สวยงามและช่าง ฝีมือประณีต ผลผลิตจากป่าเป็นที่ต้องการของตลาดมีราคาดี ได้แก่ หนังกวาง เขากวาง งาช้าง นอแรด ไม้ฝาง ไม้กฤษณา ครั่ง ฯลฯ ซึ่ง ทำรายได้เป็นจำนวนมาก
5. พื้นที่เหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์ สามารถป้องกันข้าศึกได้เพราะมีแม่น้ำล้อมรอบและมีคูคลองจำนวนมากมายที่เชื่อมโยงถึงกัน นับว่า เป็นแนวป้องกันธรรมชาติที่ดีมาก อีกทั้งในฤดูฝนจะมีน้ำจากเหนือไหลหลากลงมาท่วมรอบ ๆ กรุงศรีอยุธยานานถึง 6 เดือน ยากลำบากแก่ การทำศึกสงคราม
6. พระมหากษัตริย์มีพระปรีชาสามารถ และมีกองกำลังทหารที่ดี ประชาชนอาศัยในบริเวณ พระนครจำนวนมาก เมื่อเกิดสงครามสามารถ เรียกเกณฑ์ไพร่พลได้ทันที 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์