ม.วลัยลักษณ์ รับต่อประกาศนียบัตรฯ ป.โท-เอก

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 
          หลักสูตรที่เปิดรับ  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
          -การจัดการ  สาขาการบัญชีและการภาษีอากร  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
          ระดับปริญญาโท
          -ศิลปศาสตร์
          -วิทยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)  สาขานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
          -การจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ
          -สารสนเทศศาสตร์  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
          -วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
          -เทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร(พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์การอาหาร)  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
          -สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สาขาชีวเวชศาสตร์
          -สาธารณสุขศาสตร์
          -พยาบาลศาสตร์
          ระดับปริญญาเอก
          -วิทยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สาขานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
          -วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
          -เทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์การอาหาร)  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2551 
          สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7567-3140, 0-7567-3137, ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ แยกบางกุ้ง โทร.0-7722-5260-3, หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 หรือสมัครผ่าน http://reg.wu.ac.th/graduate, www.wu.ac.th/graduate ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.wu.ac.th/graduate
          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์