การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ การสร้างลิสต์แบบเรียงลำดับลำดับ การสร้างลิสแบบเมนู

การสร้างลิสต์แบบไม่เรียงลำดับ  คือ รายการที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ วางไว้ข้างหน้าข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นรายการ (List) สัญลักษณ์ที่มักนิยมใช้ก็มีรูปแบบสี่เหลี่ยมทึบ (Square) รูปวงกลมทึบ (Disc) หรือ รูปวงกลมกลวง (Circle) สำหรับรูปแบบคำสั่งในการสร้างลำดับรายการแบบนี้ คือ รูปแบบคำสั่ง
<UL TYPE=Bullet_Type>
           <LH ……….. หัวข้อ……….
                     <LI>…………รายการ……………
                     <LI>…………รายการ……………
                     <LI>…………รายการ……………
</UL>
2.การสร้างลิสต์แบบเรียงลำดับ  คือ รายการที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขที่มีการเรียงลำดับในการแสดงผลปรากฎอยู่หน้าข้อความที่เป็นรายการนั้นๆ เป็นข้อมูลที่มีการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน โดยการลำดับรายการรูปแบบนี้จะใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นเครื่องหมายในการลำดับรายการ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบคำสั่ง
     <OL TYPE=Number_Type Start=Number>
                   <LI>……..รายการ…….
                   <LI>……..รายการ…….
                   <LI>……..รายการ…….
      </OL>
3.การสร้างลิสต์แบบเมนู  คือ  การนำเสนอการลำดับรายการข้อมูลในรูปแบบนี้ จะจัดอยู่ในประเภทของการลำดับรายการแบบไม่เรียงลำดับ (Unordered List) แต่จะมีความกะทัดรัดกว่าคำสั่งนี้จะแสดงรายการแบบไม่มีตัวเลขโดยจุดวงกลมทึบเป็นเครื่องหมายนำ เหมาะสำหรับรายการที่มีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด รูปแบบคำสั่ง
 <MENU>
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
 </MENU>
โดยที่  MENU เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ Menu List
            LI คือ คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรายการต่างๆ
            /MENU  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปิดการเรียกใช้คำสั่ง Menu List
  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 195 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tearskipping