การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ การสร้างลิสต์แบบเรียงลำดับลำดับ การสร้างลิสแบบเมนู

การสร้างลิสต์แบบไม่เรียงลำดับ  คือ รายการที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ วางไว้ข้างหน้าข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นรายการ (List) สัญลักษณ์ที่มักนิยมใช้ก็มีรูปแบบสี่เหลี่ยมทึบ (Square) รูปวงกลมทึบ (Disc) หรือ รูปวงกลมกลวง (Circle) สำหรับรูปแบบคำสั่งในการสร้างลำดับรายการแบบนี้ คือ รูปแบบคำสั่ง
<UL TYPE=Bullet_Type>
           <LH ……….. หัวข้อ……….
                     <LI>…………รายการ……………
                     <LI>…………รายการ……………
                     <LI>…………รายการ……………
</UL>
2.การสร้างลิสต์แบบเรียงลำดับ  คือ รายการที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขที่มีการเรียงลำดับในการแสดงผลปรากฎอยู่หน้าข้อความที่เป็นรายการนั้นๆ เป็นข้อมูลที่มีการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน โดยการลำดับรายการรูปแบบนี้จะใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นเครื่องหมายในการลำดับรายการ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบคำสั่ง
     <OL TYPE=Number_Type Start=Number>
                   <LI>……..รายการ…….
                   <LI>……..รายการ…….
                   <LI>……..รายการ…….
      </OL>
3.การสร้างลิสต์แบบเมนู  คือ  การนำเสนอการลำดับรายการข้อมูลในรูปแบบนี้ จะจัดอยู่ในประเภทของการลำดับรายการแบบไม่เรียงลำดับ (Unordered List) แต่จะมีความกะทัดรัดกว่าคำสั่งนี้จะแสดงรายการแบบไม่มีตัวเลขโดยจุดวงกลมทึบเป็นเครื่องหมายนำ เหมาะสำหรับรายการที่มีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด รูปแบบคำสั่ง
 <MENU>
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
     <LI>……รายการ……
 </MENU>
โดยที่  MENU เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ Menu List
            LI คือ คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรายการต่างๆ
            /MENU  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปิดการเรียกใช้คำสั่ง Menu List
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์