ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

 

การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
มีความสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหาต่างๆ
ได้การเรียนรู้ทักษะการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านแบบ skimming, scanning
และ speed reading เมื่อรู้เทคนิคการอ่านแล้ว
ผู้เรียนควรเริ่มฝึกโดยการอ่านเรื่องที่น่าสนใจเรื่องสั้นๆ
ให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาและตีความหมายจากการอ่านได้ อย่างเข้าใจ

วิธีการฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

หากเราต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ
โดยอาจเริ่มต้นจากการอ่านป้ายโฆษณา หรือ Billboard ต่างๆ
ตามข้างถนนที่เราเห็นโดยทั่วไป ลองอ่านและทำความเข้าใจว่าคำต่าง ๆ
ว่าโฆษณานั้น ๆ พยายามสื่ออะไรให้เรา จากการอ่านข้อความสั้น ๆ
ก็เริ่มอ่านบทความที่ยาวขึ้น เช่น หากชอบอ่านข่าวสาร
อาจเริ่มต้นจากการอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
โดยอาจเริ่มจากระดับไม่สูงมากนัก เช่น Student weekly เป็นต้น
หรือหากชอบอ่านนิตยสาร ก็ลองหานิตยสารภาษาอังกฤษจำพวก Hello, Elle
มาอ่านก็ได้ หากชอบอ่าน นวนิยาย หรือการ์ตูน
อันนี้ขอแนะนำว่าควรเริ่มอ่านจาก นวนิยาย หรือวรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ
7-9, 10-12, teenagers, จนถึงสำหรับผู้ใหญ่ (adult fictions)

วิธีการอ่านภาษาอังกฤษง่าย ๆ

วิธีการอ่านภาษาอังกฤษง่าย ๆ มีอยู่ 3 อย่างคือ Skim, Scan และ Speed เราสามารถฝึกทักษะเหล่านี้ และเลือกใช้ตามความเหมาะสม
Skimming reading เป็นการอ่านแบบคร่าว ๆ ผิวเผิน
เป็นการอ่านเพียงเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้ บทความนี้ พูดถึงเรื่องอะไร
มีภาพรวมอย่างไร
ส่วน Scanning reading เป็นการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะจากบทความนั้น ๆ
ดังนั้น Skim และ Scan จึงเป็นทักษะการอ่านที่จำเป็นในการสอบ
หรือเมื่อมีเวลาจำกัด วิธีการทั้งสองอย่างนี้ จำเป็นต้องมีการฝึกฝน
เพื่อให้เกิดความชำนาญ ‘Skimming reading’ สามารถฝึกได้โดยไม่อ่านทุกคำ
ใช้ นัยต่าง ๆ ที่สามารถหาได้จากบางส่วนของบทความนั้น ๆ เช่น หัวเรื่อง
หัวข้อ หรือ ข้อย่อยต่าง ๆ
หรืออาจเป็นรูปภาพที่สามารถบอกเล่าได้ถึงเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในบทความนั้น ๆ
ใช้สายตาของเรากวาดไปทั่วทั้งบทความเพื่อหา Keywords
และข้ามคำที่เราไม่เข้าใจไปที่คำอื่น ๆ ที่เราเข้าใจแทน

Skimming reading มีหลักการอ่านมีดังนี้
1. อ่านชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, และหัวข้อต่าง ๆ เพื่อหาว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
2. ดูภาพประกอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ
3. อ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของทุกย่อหน้า
4. อย่าอ่านทุกคำ ทุกประโยคใช้สายตากวาดไปทั้งบทความแล้วเลือกคำสำคัญต่าง ๆ
5. พิจารณาถึงความหมายของคำต่าง ๆ ที่เลือกมา

Scanning reading เป็นเทคนิคการอ่านเพื่อต้องการหาคำตอบที่ต้องการ เช่น คำศัพท์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งเป็นต้น แล้วมองหาคำ ๆ นั้น
ในบทความ เทคนิคการอ่านแบบ Scanning มี 6 ข้อดังนี้
1. อย่าพยายามอ่านทุกคำ ให้ใช้สายตาอ่านไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน้าจนเจอสิ่งที่เราต้องการหา
2. ใช้นัยต่าง ๆ บนหน้านั้น ๆ เช่น หัวข้อ และชื่อเรื่องช่วยในการอ่าน
3. ในพจนานุกรม หรือสมุดโทรศัพท์ ใช้คำใน “หัวข้อ” เพื่อช่วยในการมองหา เราสามารถมองหาคำเหล่านี้ได้จากตัวหน้าที่ส่วนบนของทุกหน้า
4. ถ้าเราอ่านเพื่อศึกษา ,เพื่อการเรียน , เริ่มต้นโดยการคิดถึง
และเขียนคำถามที่เราต้องการหาคำตอบก่อน
ซึ่งจะทำให้เราสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่การหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามนั้น
ๆ ได้ง่ายขึ้น
5. ทำให้บทความต่าง ๆ สามารถหาได้ง่ายขึ้น โดยอาจเรียงตามตัวอักษร ใช้ดัชนีท้ายหนังสือในการช่วยค้นหา
6. มีหลายวิธีในการฝึกทักษะการ Scan ได้
เช่นการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ร้านอาหารต่างๆในสมุดหน้าเหลือง
เป็นต้นทักษะการอ่านสองอย่างข้างต้น
ส่วนมากเราจะใช้เมื่อต้องการความ เร็ว แต่หากเราอ่านเพื่อความบันเทิง
อ่านเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความเร็วไม่ได้มาก่อนความเข้าใจ
เทคนิคทั้งสองอย่างข้างต้นไม่จำเป็นสำหรับการอ่านของเรา

Speed reading คือ การฝึกอ่านให้เร็วทำได้โดยการนำเอาเทคนิคการ Skim มาปรับใช้ นั่นคือ อ่านไปเรื่อย ๆ หากไม่เข้าใจคำใด
ให้ พิจารณาหาความหมายของคำ ๆ นั้นจากบริบทของมัน แทนการเปิดพจนานุกรม
ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและสร้างความเบื่อหน่ายให้เราได้ นอกจากนี้
เราควรอ่านในสิ่งที่เราสนใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าหนังสืออ่านเล่น
ในภาษาอังกฤษมักจะมีการแบ่งอายุผู้อ่านไว้ก่อนแล้ว การเลือกซื้อจึงไม่ยาก
พิจารณา ก่อนว่าภาษาอังกฤษของเรานั้นอยู่ในระดับใด
หรือไม่ก็ลองเปิดอ่านคร่าว ๆ ก่อน ว่าพอจะอ่านรู้เรื่องไหม
การเลือกเรื่องควรเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเข้าใจอย่างน้อย 70 %
เพื่อไม่ให้เราเบื่อหน่ายกับการอ่านสิ่งที่ไม่เข้าใจมากจนเกินไป
และเป็นการทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีก 30 %หลังจากนั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์