เรื่องวัด

พระอารามหลวงมหานิกาย วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง วัดแจ้ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [แก้] พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย วัดพระมหาธาตุฯวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [แก้] วัดราษฏร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช [แก้] วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอนบพิตำ [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดนพรัตนาราม ตำบลกรุงชิง วัดเปียน ตำบลกรุงชิง วัดเขาน้อย ตำบลกะหรอ วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ วัดโทตรี ตำบลกะหรอ วัดนาเหรง ตำบลกะหรอ วัดในตูล ตำบลกะหรอ วัดโพเตมีย์ ตำบลกะหรอ วัดวังเลา ตำบลกะหรอ วัดอู่ทอง ตำบลกะหรอ วัดโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ วัดสวนกลาง ตำบลนบพิตำ วัดใหม่ไทยเจริญ ตำบลนบพิตำ [แก้] วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย วัดเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ [แก้] วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอช้างกลาง [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดควนส้าน ตำบลช้างกลาง วัดคีรีวรรณา ตำบลช้างกลาง วัดเทพกุญชร ตำบลช้างกลาง วัดหน้าเขาเหมน ตำบลช้างกลาง วัดหลักช้าง ตำบลช้างกลาง วัดสวนขัน ตำบลสวนขัน วัดจันดี ตำบลหลักช้าง วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง [แก้] วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย วัดควนสงฆ์ ตำบลหลักช้าง [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอขนอม [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดกระดังงา ตำบลขนอม วัดเขาขนอม ตำบลขนอม วัดใน ตำบลขนอม วัดสุวรรณบรรพต ตำบลขนอม วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง วัดท่าน้อยคุณาราม ตำบลควนทอง วัดบางคู ตำบลควนทอง วัดจันทร์ธาตุทาราม ตำบลท้องเนียน [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอจุฬาภรณ์ [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดสมควร ตำบลควนหนองคว้า วัดโพธิวงศาราม ตำบลทุ่งโพธิ์ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ตำบลทุ่งโพธิ์ วัดสำนักขัน ตำบลทุ่งโพธิ์ วัดเจริญบุญญเขต ตำบลนาหมอบุญ วัดดอนอินทนิน ตำบลนาหมอบุญ วัดสุกการาม ตำบลนาหมอบุญ วัดชะอวด ตำบลบ้านชะอวด วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอฉวาง [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดกะเปียด ตำบลกะเปียด วัดนาเซลียง ตำบลกะเปียด วัดสามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) ตำบลฉวาง วัดควนมะปริง ตำบลนากะชะ วัดโคกเมรุ ตำบลนากะชะ วัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ วัดรังษีบูรณาราม ตำบลนากะชะ วัดควนยูง ตำบลนาแว วัดวังสะพาน ตำบลนาแว วัดศิลา ตำบลนาแว วัดห้วยทรายขาว ตำบลนาแว วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง วัดหาดสูง ตำบลไม้เรียง วัดปลายระแนะ ตำบลละอาย วัดมะปรางงาม ตำบลละอาย วัดอินทรสุคนธาราม ตำบลละอาย วัดโคกหาด ตำบลไสหร้า วัดสุวรรณประดิษฐาราม ตำบลไสหร้า [แก้] วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย วัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด วัดควนสูง ตำบลฉวาง วัดปากน้ำ ตำบลฉวาง วัดวังม่วง ตำบลฉวาง วัดเกาะเทวดา ตำบลไสหร้า วัดเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดป่าหวาย ตำบลเชียรเขา วัดสระใคร ตำบลเชียรเขา วัดจันทร์ ตำบลดอนตรอ วัดดอนตรอ ตำบลดอนตรอ วัดเทพรักษ์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดทุ่งเฟื้อ ตำบลสวนหลวง วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง [แก้] วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย วัดบางหว้า ตำบลเชียรเขา วัดสหธรรมิการาม ตำบลทางพูน [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอชะอวด [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดควนใส ตำบลขอนหาด วัดดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) ตำบลขอนหาด วัดเขาเทียมป่า ตำบลเขาพระทอง วัดควนป้อม ตำบลเคร็ง วัดไทรหัวม้า ตำบลเคร็ง วัดบางน้อย ตำบลเคร็ง วัดโพธาราม ตำบลเคร็ง วัดรักขิตวัน ตำบลชะอวด วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ตำบลชะอวด วัดควนสมบูรณ์ (ควนตุ๊กตู) ตำบลท่าประจะ วัดดอนมะปราง ตำบลท่าประจะ วัดห้วยแหยง ตำบลท่าประจะ วัดดิษฐวราราม ตำบลท่าเสม็ด วัดนางหลงประชาสามัคคี ตำบลท่าเสม็ด วัดมัชฌิมวราราม ตำบลท่าเสม็ด วัดโคกทราง ตำบลนางหลง วัดทุ่งคุ่ม ตำบลนางหลง วัดทุ่งน้อย ตำบลนางหลง วัดทุ่งน้อย ตำบลนางหลง วัดสุขาสิทธาราม ตำบลนางหลง วัดควนเงิน ตำบลบ้านตูล วัดวังกลม ตำบลบ้านตูล วัดสีตลากร ตำบลบ้านตูล [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอเชียรใหญ่ [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดทายิการาม ตำบลการะเกด วัดท่าลิพง ตำบลการะเกด วัดแดง ตำบลเขาพระบาท วัดทองพูน ตำบลเขาพระบาท วัดพระพุทธบาท ตำบลเขาพระบาท วัดเขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ วัดเชียรใหญ่ ตำบลเชียรใหญ่ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ วัดดอนรักษา ตำบลท้องลำเจียก วัดเทพนิมิต ตำบลท้องลำเจียก วัดสำโรงงาม ตำบลท้องลำเจียก วัดโพธิ์ใหม่ ตำบลท่าขนาน วัดสระแก้ว ตำบลท่าขนาน วัดคลองขยัน ตำบลบ้านกลาง วัดชัยสุวรรณ ตำบลบ้านเนิน วัดทวยเทพ ตำบลบ้านเนิน วัดบางทองคำ ตำบลบ้านเนิน วัดบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน วัดย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน วัดสระโพธิ์ ตำบลเสือหึง วัดทาบทอง ตำบลไสหมาก วัดเภาเคือง ตำบลไสหมาก วัดหาบทอง ตำบลไสหมาก [แก้] วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย วัดพรหมมัญพงศาราม ตำบลเชียรใหญ่ วัดพระหอม ตำบลบ้านกลาง วัดสระเกษ ตำบลไสหมาก [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอถ้ำพรรณรา [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดเศียรดุสิต ตำบลดุสิต วัดควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา วัดถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา วัดมุขธาราม ตำบลถ้ำพรรณรา [แก้] วัดราษฏร์ในอำเภอท่าศาลา [แก้] วัดราษฏร์มหานิกาย วัดเขาพนมไตรรัตน์ ตำบลกลาย วัดดอนตะใคร ตำบลกลาย วัดบ่อกรูด ตำบลกลาย วัดบางสาร ตำบลกลาย วัดจันพอ ตำบลดอนตะโก วัดไทรขาม ตำบลดอนตะโก วัดหญ้าปล้อง ตำบลดอนตะโก วัดปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน วัดปากเจาพัฒนาราม ตำบลตลิ่งชัน วัดสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น วัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น วัดประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น วัดป่าวนาราม ตำบลท่าขึ้น วัดพระเลียบ ตำบลท่าขึ้น วัดยางใหญ่ ตำบลท่าขึ้น วัดสาขาชาติพงศ์ ตำบลท่าขึ้น วัดสำนักม่วง ตำบลท่าขึ้น วัดชลธาราม ตำบลท่าศาลา วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา วัดโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี วัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี วัดบนถนน ตำบลโพธิ์ทอง วัดชัยธาราประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน วัดประชาอารีย์ ตำบลโมคลาน วัดประชาอารีย์ ตำบลโมคลาน วัดป่าวดี ตำบลโมคลาน วัดโมคลาน ตำบลโมคลาน วัดยางทอง ตำบลโมคลาน วัดคงคาเลื่อน ตำบลสระแก้ว วัดโคกตะเคียน ตำบลสระแก้ว วัดชุมโลง ตำบลสระแก้ว วัดนากุน ตำบลสระแก้ว วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว วัดโสภณตีธาราม (เราะ) ตำบลสระแก้ว วัดคลองดิน ตำบลหัวตะพาน วัดสโมสร ตำบลหัวตะพาน วัดแส็งแร็ง ตำบลหัวตะพาน วัดแส็งแร็ง ตำบลหัวตะพาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์