มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับปริญญาโท-เอก ภาคปรกติ

          มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปรกติ ภาคการเรียนที่ 1/2551
           หลักสูตรที่เปิดรับ
           ระดับปริญญาโท
           -ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอน  
           -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ
           -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
           -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
           ระดับปริญญาเอก
           -ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
           -ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน
           -รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
           รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2551
          ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตึก 15 ชั้น) ชั้น 4 โทร. 0-2529-1638 หรือ http://www.grad.vru.ac.th

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์