โครงงานโคมไฟจากกะลา

รูปภาพของ godmemberex

1

  บทที่ 1           

     ที่มาและความสำคัญ

     สาตุที่เราทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวเพาะกะลามะพร้าวหาได้ง่ายและเป็นสิ่งที่ทำจากธรรมชาติและโคมไฟที่ทำไม่ยานัก               

     โคมไฟเป็นสิ่งที่ให้แสงสะว่างในยามค่ำคืนใช้สำหรับอ่านหนังสือก็ได้ทำการบ้านก็ได้ ดั่งนั้นจึงเหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานในเวลาการงคืน

                จุดประสงค์1. เพื่อใช้เป็นของตกแต่งบ้าน2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโคมไฟชนิดต่างๆ                ขอบเขต                เป็นโคมไฟแบบตั้งโต๊ะ เป็นดวงโคมไฟแบบลอยตัวที่ช่วยในการให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เป็นพิเศษ เช่น ในบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะหัวเตียง และยังใช้เป็นของประกอบการตกแต่งในห้องชุดร่วมกับชุดเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร เป็นต้น                 สถานที่ทำ

                ..................................................................

          ระยะเวลา

                หาข้อมูล หาอุปกรณ์           ..../..../....

                เริ่มทำ                                    ..../..../....

                ทำรูปเล่ม                               ..../..../....

                เสนอข้อมูล                           ..../..../....

 

                นิยามศัพท์

                 ประโยชน์1.ให้แสงสว่างยามค่ำคืน2.ใช้อ่านหนังสือยามค่ำคืน3.ใช้ทำการบ้านยามค่ำคืน   

บทที่2

               ที่เกี่ยวข้อง

                ประวัติโคมไฟ             นับแต่สมัยโบราณ ยามค่ำคืน ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า มีเพียงแต่แสงดาว แสงจันทร์ และคบเพลิง ซึ่งจากคบเพลิงไม้ ก็ได้นำไปสู่โคมไฟ เพื่อใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืน โคมไฟถูกสร้างขึ้น น่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันโคมไฟที่ได้รับความนิยม อันดับต้นๆ เลยก็คือ โคมไฟไม้สัก ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรง แต่มีความคลาสสิกในตัวของโคมเอง                 ลักษณะของดวงโคม                 1. ดวงโคมไฟเพดานเป็นดวงโคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝ้าเพดาน หรือห้องลงมาจากเพดาน เช่น โคมไฟห้อยเพดานหรือไฟช่อระย้า ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งที่ทำจากแก้ว พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มีทั้งแบบโคมไฟธรรมดา ราคาไม่แพงไปจนถึงโคมไหแชนเดอเลียร์ ที่ประกอบไปด้วยหลอดไฟเล็ก ๆ มากมาย สวยงาม ให้แสงสว่างและความร้อนมาก กินไฟมาก ราคาแพง ไฟติดเพดาน มีทั้งแบบดวงโคมที่ยึดติดกับฝ้าเพดาน ประกบอไปด้วยที่ครอบ หรือโป๊ะทำจากแก้ว หรือพลาสติกคลุมหลอดไฟเพื่อช่วยในการกระจายแสง เช่น โคมไฟโป๊ะกลมสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือโคมไฟซาลาเปาสำหรับหลอดไส้ เป็นต้น และแบบที่ติดตั้งโดยเจาะฝ้า

เพดานฝังซ่อนดวงโคมไว้ภายใน ที่เราเรียกกันว่า ไฟดาวน์ไลท์ (Down light) ซึ่งให้แสงสว่างได้ดี สามารถเลือกใช้ชนิดของหลอดไห ลักษณะของแสงที่ส่องลงมา และทิศทางการส่องของสำแสงได้หลายแบบเป็นได้ทั้งไฟพื้นฐานและไฟสร้างบรรยากาศ                 2. ดวงโคมไฟผนังเป็นชนิดที่ใช้ยึดติดกับผนัง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเช่นกัน การกระจายแสงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของโป๊ะ มีทั้งแบบให้แสงส่องออกมาตรง ๆ หรือแบบสะท้อนเข้าผนังเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับห้อง เป็นต้น                 3. ดวงโคมไฟตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ เป็นดวงโคมไฟแบบลอยตัวที่ช่วยในการให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เป็นพิเศษ เช่น ในบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะหัวเตียง และยังใช้เป็นของประกอบการตกแต่งในห้องชุดร่วมกับชุดเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร เป็นต้น มีรูปแบบและวัสดุให้เลือกมากมายหลายหลายลักษณ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว                มีลักษณ์เดียวกับโคมไฟตั้งพื้น ตั้งโต๊ะแต่สามารถออกแบบได้หลายแบบสีสันสามารถทำไดหลายสีแต่ที่นิยมคือสีเนื้อไม้ บทที่ 3 

               วิธีดำเนินงาน

                วัสดุที่ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์

1. กะลามะพร้าว              

2. เลื่อยฉลุ              

3. หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ       

4. สว่านเจาะ

5. เทปพันสายไฟ       

6. เครื่องยิงกาว        

7.คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว                          

8. สีไม้โอ๊ก 

9. ดินสอ / วงเวียน     

10. ไม้อัดเหลือใช้  

11. กระดาษทรายละเอียด                               

12.กระดาษทรายหยาบ

ขั้นตอนในการทำ1. นำกะลามะพร้าวลูกที่ 1 ปลอกเปลือกให้หมด เจาะรูด้านล่าง 1 รูขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 1 ซ. ม วาดลวดลายเป็นหยดน้ำ 3 หยดขนาดใหญ่แล้วขัดกะลาให้เป็นมันเงา และทาสีไม้โอ๊กให้เรียบร้อย  2. นำกะลาลูกที่ 2 ตัดครึ่งลูกทำเป็นฐาน เจาะรูตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. และเจาะรูด้านข้างกะลาเพื่อติดสายไฟ และขัดมันให้เรียบร้อยทาด้วยสีไม้โอ๊ก 3. นำชิ้นส่วนกะลาทั้ง 2 ส่วน ติดเข้าด้วยกันให้สนิทด้วยการยิงและนำสายไฟติดปลั๊กไฟเข้าที่กลางฐานกะลาและสอดสายไฟเข้าด้านข้างของกะลาที่เจาะรูไว้เข้าทำ เป็นฐาน 4. นำหลอดไฟติดเข้ากับหลอดไฟให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อย   บทที่ 4                ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโคมไฟชนิดต่างๆ

ประเภทโคมไฟ    ความสวยงาม ความทน ราคา คุณภาพ
1. โคมไฟกระดาษ สวยงาม ไม่ทน 50 พอใช้
2. โคมไฟกะลามะพร้าว สวยงาม ทน 100 ดี
3. โคมไฟพลาสติก สวย ทน 150 ดี

บทที่ 5

                สรุป               

จากตางจะเห็นได้ว่าโคมไฟจากกะลามีความสาวงามราคาถูกทนทานคุณภาพดีจึงเหมาะสำหลับไว้ใช้งานได้หลายอย่าง

                ข้อเสนอแนะ

                อย่าให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของเราดีกว่าทั่งสวยงามราคาถูกกว่าของนำเข้า ลังเป็นวัสดุธรรมชาติ

                บรรณานุกรมhttp://www.angelfire.com/hero/t_coconut/page4x3x6.htm

http://www.thaigoodview.com/node/125038

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์