ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผู้สนับสนุน

 

 

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่าน พร้อมที่จะได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา
ช่วงชั้น
สื่อเว็บเพจ (HTML)
สื่อออนไลน์
ดูรายชื่อ
สื่อคลิปวีดีโอ
จำนวนทีม
จำนวนทีม
จำนวนทีม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
32 
0
3
0
ภาษาไทย
1
 
2
3
4
12 

คณิตศาสตร์

1

1

2

0

3

4

วิทยาศาสตร์

1

0

0

2

3

10 

4

15 

22 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

0

2

3

13 

13 

4

18 

21 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

0

0

2

0

3

1

4

5

ศิลปะ

1

0

0

2

3

1

2

4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

0

0

2

3

11 

13 

4

11 

25 

ภาษาต่างประเทศ

1

0

0

2

0

3

4

12 

รวม
116 
170 

32 
รวมท้ัง 3 ประเภท
318
รูปภาพของ beauten

อาจารย์ค่ะ............

http://thaigoodview.com/node/131449  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ครูวัชรี  สุวรรณเวลา และ เดชอนันต์  สองนา

http://thaigoodview.com/node/131408   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ครูนฤมล  สังขไพฑูรย์ และ สุดารัตน์  วิเชียรฉาย

ยังไม่ปรากฎในผลงานพร้อมตรวจจากคณะกรรมการ  ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร ......ขอบคุณค่ะ 

 

หมายเลขการสมัคร 4041 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล ส่งสื่อออนไลน์ เรื่อง แทนแกรม ไม่ทราบว่ายังขาดเอกสารอะไรหรือเปล่าค่ะ เพราะยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย / ว่าพร้อมรับการตรวจแล้วเลย... ช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก..

รูปภาพของ aunponnan

สื่อคลิปวีดีโอ เรื่อง  น้ำน่านบ้านเฮา  ของทีม TCS จากโรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ยังไม่เห็นมีเลยครับ ส่งเป็น DVD Data นะครับ ยังไงติดต่อกลับด้วยนะครับ 

รูปภาพของ aunponnan

ครับๆๆเห็นแล้วครับ  ขอบคุณมากครับ

หมายเลขการสมัคร 4007 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สื่อ HTML เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ส่งวันที่ 15 พ.ค.55(วันสุดท้ายพอดี....) ช่วยตรวจสอบด้วยครับ (เพราะยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย / ว่าพร้อมรับการตรวจแล้วเลย...)

อาจารย์ครับ ผมทดลองเข้าลิงค์สื่อการเรียนรู้ของ http://www.thaigoodview.com/node/133175 โดยที่ีไม่ได้ล็อกอิน หน้าเว็บ แล้วเกิดข้อความ 

ปัญหา 'access denied'

คุณไม่มีสิทธิ์เข้าดูหน้านี้

 

ส่งผลงานไปประเภทวีดีโอ จากโรงเรียนบางไทร ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับอาจารย์ ส่ง EMS ไปให้วันที่ 14 /05 /55 นะครับ

ใน DVDที่ส่งไปผมส่งไปทั้งไฟล์ต้นฉบับ 500M และไฟล์ ที่นำเข้าประกวดด้วยขนาด 40 M แบบนี้จะมีปัญหาไหมครับถ้าจะให้ส่งใหม่ยังไงจะรีบนำส่งให้เลยครับ

และต้องทำใส่ปกใส่กล่องเพิ่มด้วยไหมครับ

รูปภาพของ supatkul

อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดสื่อแล้วแต่ยังไม่มีชื่อขึ้นไม่ทราบว่าได้รับแล้วรึยังครับ

โรงเรียนบางไทรวิทยา

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ (ประเภทสื่อคลิปวีดีโอ)

เรียนอาจารย์ พูนศักดิ์     ดิฉันได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันสื่อออนไลน์
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่
3

และได้ส่งหมายเลข URL เพิ่มเติมดังนี้ หมายเลขการสมัคร 4021

โรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 ม.7 ต.
อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่
81110

1. ด.ญ. ชุตินธร บุญธีระเลิศ

URL: http://www.thaigoodview.com/node/133092

 ขอบคุณมากคะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

เรียนอาจารย์ พูนศักดิ์     ดิฉันได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันสื่อออนไลน์ สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่3

และได้ส่งหมายเลข URL เพิ่มเติมดังนี้ หมายเลขการสมัคร 4001

โรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่2 ม.7ต. อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึกจ. กระบี่ 81110

1. ด.ญ. ธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล

URL:http://www.thaigoodview.com/node/133082 ขอบคุณมากคะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

เรียน อ.พูนศักดิ์

ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทสื่อคลิปวิดีโอ (ส่งใบสมัครออนไลน์ไปวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้วปรากฎว่ายังไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการผู้เข้าแข่งขันค่ะ)

รายชื่อผู้สมัครมีดังนี้ค่ะ

ครูหัวหน้าทีม นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 1 นายปฐมพร ดำงาม นักเรียนชั้น ม.4/1

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 2 นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/1

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ (ประเภทสื่อคลิปวีดีโอ)

เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์ กระผมอยากทราบว่าโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4 ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกในทีมมี 2 คน คือครูกับนักเรียน 1 คน ได้หรือเปล่าครับ 

เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์             กระผมได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสื่อออนไลน์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 1 ทีม            และได้ส่งหมายเลข URL เพิ่มเติมดังนี้ หมายเลขการสมัคร 4035
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210  1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. เด็กชายวรวุฒิ  พันโยศรี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/133038 ขอบคุณมากครับ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

ทางกระผมได้ส่งซีดี ปรับปรุงแก้ไขไปแล้วหลังจากเคยส่งไปครั้งแรกขอความกรุณาสับเปลี่ยนแผ่นซีดีให้ด้วยนะครับส่งทางไปรษณีย์ไปแล้วครับ

ทีมงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ประเภทสื่อเว็บเพจ ช่วงชั้นที่2 กลุ่มสาระการงานครับผม

 

ขอบพระคุณครับ

รูปภาพของ aunponnan

ครูหัวหน้าทีม
ต้องเป็นครูที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากลุ่มสาระนั้นๆ เป็นอย่างดี

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ์     บุญทวี         เป็นครูกลุ่มสาระ  วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ  081-387-4080            อีเมล์  pichet.buntawee@gmail.com

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งช้าง

ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่  69  หมู่ที่ 2 
ตำบล (แขวง)  ปอน   อำเภอ(เขต) 
ทุ่งช้าง

จังหวัด  น่าน   รหัสไปรษณีย์ 
55130  โทรศัพท์  054-795-167 
โทรสาร  054-795-167 

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐปคัลภ์   เข็มขาว               
เป็นนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์มือถือ  084-485-5275  
อีเมล์ 
aunponnan@gmail.com

 

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล นายสรคณัส    จันต๊ะวงค์               เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์มือถือ 088-413-8389                       อีเมล์  james3000jbwkz@gmail.com

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล นายจักรพงค์  อินทะรังษี เป็นนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์มือถือ084-5570141                         อีเมล์......nest_lunla@hotmail.com

นักเรียนร่วมทีมลำดับที่ 4

ชื่อ-นามสกุล เสฏฐวุฒิ
หน่อทอง เป็นนักเรียนชั้น      
มัธยมศึกษาปีที่
4/1

โทรศัพท์มือถือ088-3300799.                        อีเมล์  pos_popo@hotmail.com

 รายละเอียดสื่อดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด

คลิปวีดีโอแสดงทำให้ P เห็นคุณค่าของชุมชนเกิดความสำนึกรักชุมชนของตน

เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา เสร็จแล้วยังไงก็บอกด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการให้เรียบร้อยคะ

เรียน ท่านอาจารย์พูนศักดิ์

           กระผมนายเสถียร  วิเชียรสาร ได้ส่งแผ่นดีวีดีผลงานสื่อ HTML ไปแล้ว และจากการตรวจสอบสถานะทางไปรษณีย์แจ้งว่ามีผู้รับแล้ว แต่ที่หน้าเว็บที่แสดงรายชื่อผู้ส่งผลงานยังไม่แสดงเครื่องหมายแจ้งสถานะว่าพร้อมรับการตรวจจากคณะกรรมการ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่า หรือว่าแผ่นที่ส่งไปมีปัญหา ซึ่งผมส่งไปทั้งหมด 4 แผ่น เป็นข้อมูลเหมือนกันทั้ง 4 แผ่น (เผื่อเกิดปัญหามีบางแผ่นเปิดไม่ได้) ข้อมูลในแผ่นประกอบด้วยใบสมัครพร้อมผลงาน 4 เรื่อง ได้แก่

          1.  บทเรียนออนไลน์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ 
          2.  บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
          3.  บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
          4.  บทเรียนออนไลน์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

          รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายเสถีัยร  วิเชียรสาร
ครู คศ.1
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

รูปภาพของ supatkul

ได้รับผลงานแล้วค่ะ

ขอบคุณมากครับผม

เรียนท่านอาจารย์พูนศักดิ์

ดิฉันนางสาวชลธิชา  วรรณทอง สมัครประเภทสื่อออนไลน์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 แจ้ง URL ผลงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/132600 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ chic005

เรียนท่านอาจารย์พูนศักดิ์
      โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประเภทสื่อออนไลน์จำนวน 4 ทีม ซึ่งได้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และกรอก URL สมบูรณ์แล้ว ไม่ทราบว่าได้รับหรือยัง..
และโรงเรียนได้ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์แล้วแต่ยังไม่ได้ระบุ URL เพราะในการสมัครต้องส่งข้อมูลก่อนถึงจะได้รับหมายเลข URL ทั้งนี้ขอให้ทีมงานช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาทางไปรษณีย์ให้ด้วยครับ
ในขณะนี้โรงเรียนมีชื่อทีมที่หน้าตรวจสอบรายชื่อแล้วครับ และได้รับข้อความว่าให้แจ้ง URL ด่วน
จึงขอแจ้ง URL ของทีมโรงเรียนวชิรป่าซาง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

กลุ่มสาระภาษาไทย
หมายเลขการสมัคร 3886
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นางสุพร จอมขันเงิน
2. ด.ช.อภิชาติ ปินต๊ะปาง
แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130359

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หมายเลขการสมัคร 3884
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสมชาย เกิดฤทธิ์
2.นายมงคล สามพยา
แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130356

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมายเลขการสมัคร 3887
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.นที วิลาด
แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130364

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมายเลขการสมัคร 3885
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.โสภณวิชญ์ สมณ
แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130357

ขอบคุณครับ...............

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

เรียนท่านอาจารย์พูนศักดิ์

   ดิฉันนางสาวชลธิชา  วรรณทอง สมัครประเภทสื่อออนไลน์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ส่งใบสมัครผ่านทางเว็บ และมีชื่อที่หน้าตรวจสอบรายชื่อแล้วค่ะ แต่ได้รับข้อความว่าให้แจ้ง URL ด่วน โดย URL ของดิฉันคือ www.thaigoodview.com/node/132532 ค่ะ และชื่อสมาชิกในทีมอีกคนที่แสดงไว้รบกวนแก้เป็น นางสาววิพรพรรณ  ศรีสุธรรม

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์