สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาม

 ประวัติความเป็นมาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โดยผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมคือท่าน ผอ. สมศรี ดวงพัตรา และมี คุณสิทธิโชค ตุลยพงศ์รักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งในสมัยของท่าน ผอ. นพคุณ ทรงชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้มีนายกสมาคมจำนวน 4 ท่าน คือ1. นายกำแหง จิรวุฒิวงศ์ชัย ปี พ.ศ. 2526 - 25292. นายวีระชัย คล้ายทอง ปี พ.ศ. 2537 – 25523. นายสมหมาย ตันฤทธิ์สำเริง ปี พ.ศ. 2529 – 25374. นายสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 201 คน กำลังออนไลน์