เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

รูปภาพของ sss513809
 
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทั้งตำแหน่ง ที่ตั้ง การกระจายเขตความหนาแน่นของข้อมูล หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1 .เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล    
แผนที่    http://www.thaigoodview.com/node/126226 
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียม 
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใช้หาข้อมูล
2.1  เครื่องมือประเภทอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ ไ้ด้แก่  เข็มทิศ เครื่องมือวัดพื้นที่ เทปวัดระยะทาง เครื่องย่อขยายแผนที่ กล้องวัดระดับ กล้องสามมิติ กล้องสามมิติแบบพกพา 
2.2  เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ    ได้แก่  เทอร์โมมิเตอร์ บาโรมิเตอร์ และเครื่องวัดน้ำฝน  แอโรเวนไฮโกรมิเตอร์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 407 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rjwbeulah532156117