เม่น

เม่น

สัตว์ป่าที่มีแผงขนแหลมคมเป็นเกราะป้องกันภัย แม้ตัวจะเล็ก แต่กลับเป็นที่เกรงกลัวของสัตว์ใหญ่ เพราะขนของมันไม่ปรานีใครที่เข้ามา

หมายทำร้ายมัน รู้จักกันในชื่อ “เม่น” นั่นเอง

ลักษณะจำเพาะ

เม่น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทฟันแทะ มีอยู่หลายชนิด เช่น เม่นหางพวง เม่นใหญ่แผงคอยาว เป็นต้น ขนบริเวณหลังของสัตว์ชนิดนี้

จะยาวมากและจะค่อยๆ สั้นลง ส่วนท้ายของลำตัวมีขนลักษณะแบน และเป็นร่องยาวอยู่ทางด้านบน เม่นบางพันธุ์มีขนทั้งตัว แต่บางพันธุ์ก็มีบาง

ส่วน เช่น เม่นหางพวงมีขนไม่ทั่วตัว ที่โคนหางจะมีขนสั้น ช่วงกลางหางจะเป็นเกล็ดๆ และที่ปลายหางมีขนขึ้นหนาเป็นกระจุกดูคล้ายเป็นพวง

ขนดังกล่าวจะแบนคล้ายกระดาษและแหลมแข็ง แต่ขนที่หัว ขาทั้งสี่ และบริเวณใต้ท้องเป็นขนแหลมแต่ไม่แข็ง เม่นเป็นสัตว์ที่ขาสั้น หูกลมเล็ก

เท้ามีเล็บตรงทู่แข็งแรง เหมาะสำหรับขุดคุ้ยดิน

      

การดำรงชีวิต

เม่นอาศัยตามป่าทั่วไป โดยเฉพาะป่าที่ใกล้น้ำ เช่น ลำธาร ลำห้วย เป็นสัตว์ที่ชอบขุดดินเป็นรูชอนไปใต้ดินลึกๆ เป็นโพรงกว้าง

90-120 เซนติเมตร ซึ่งพอสำหรับครอบครัว คือ พ่อแม่ลูกอยู่ได้อย่างสบาย บางครั้งจะขุดรูอยู่ใกล้ริมตลิ่ง ชอบออกหากินในเวลากลางคืน

และไปด้วยกันหลายตัว ส่วนกลางวันมักนอนหลบซ่อนตัวในโพรงดิน หรือหลบซ่อนตามรากโคนต้นไม้ใหญ่หรือซอกหิน อาหารคือ ผัก หญ้า

เผือก มัน หน่อไม้ผลไม้ แมลง และเขาสัตว์ เป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วพอสมควร เวลาวิ่งชอบสะบัดหางให้สั่นเพื่อให้เกิดเสียง เนื่องจากขนจะ

กระทบกันเอง เป็นการทำให้สัตว์อื่นตกใจกลัว

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ในทวีปเอเชียพบเม่นหลายชนิดอาศัยอยู่ทั่วไป เช่น ประเทศจีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สำหรับ

ประเทศไทยพบได้ตามป่าทั่วไป

เม่นในวรรณคดีไทย

ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงเม่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตัวของสัตว์ขนแหลมชนิดนี้ เวลามีภัยก็จะพองขนใส่ศัตรู ขนเม่นจะหลุดออก

จากตัวได้ง่ายมาก มักจะติดไปกับสัตว์ที่เข้ามาทำอันตรายเสมอ และอาจทำให้ศัตรูเสียชีวิตได้ นอกจากนี้แล้วกวียังกล่าวบรรยายถึงพฤติกรรม

ของเม่นเวลาออกอาหาร โดยมักจะนิยมกล่าวถึงเม่นพร้อมกับหมู หมี หรือชะมด อาจเป็นเพราะมีเสียงอักษร “ม” เหมือนกัน สามารถส่งสัมผัส

ในวรรคได้ไพเราะสละสลวย 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์