ละมั่ง

ละมั่ง

          "ละมั่ง" กวางชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างสมส่วน สูงเพรียวระหง และสง่างามด้วยเขาโค้งสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชื่อของมันเรียก

แยกตามเพศ ซึ่งแตกต่างจากการเรียกสัตว์ทั่วๆ ไป 

          ชื่อสามัญ                        row-Antiered Deer, Eld's Deer

          ชื่อวิทยาศาสตร์                Cervus eldi

          วงศ์                               CERVIDAE

          ชื่ออื่น                            -

ลักษณะจำเพาะ

          ละมั่ง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประเภทกีบคู่ มีขนาดปานกลาง สูงประมาณ 1.2-1.3 เมตร น้ำหนักตัว 95-150 กิโลกรัม ละอง

เป็นชื่อเรียกตัวผู้ ละมั่งเป็นชื่อเรียกตัวเมียและเรียกรวมๆ ว่า "ละมั่ง" เฉพาะละองเท่านั้นที่มีเขา เขาละองจะมี "กิ่งรับหมา" คือกิ่งที่อยู่

ตรงโคนเขาแต่ละข้างทำมุมกับหน้าผาก ซึ่งต่างจากกวางป่าที่มีกิ่งรับหมาทำมุมป้านกับหน้าผาก เขาละองจะทอดยาวไปข้างหลังและ

แยกห่างออกจากกันทางตอนปลายเขาแต่ละข้างโค้งงอมาทางข้างหน้า และบริเวณปลายกิ่งแตกแขนงคล้ายนิ้วมือ ละองจะผลัดเขา

ทุกๆ ปีเช่นเดียวกับกวางป่า หลังจากนั้นจะงอกเขาใหม่ที่อ่อนนุ่ม มีขนปกคลุม มีเส้นเลือดและเส้นประสาทไปหล่อเลี้ยง

 

 

การดำรงชืวิต

          ละมั่งชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าโปร่งหรือป่าทุ่งใกล้ๆ หนองน้ำอย่างพวกควาย นิสัยการกิน

อาหารของละมั่งคล้ายกับพวกวัวควายคือ ชอบกินหญ้าและลูกไม้ต่างๆ ตามพื้นทุ่งโล่งหรือป่าโปร่ง ไม่ค่อยชอบกินใบไม้นัก และ

ไม่ชอบอาศัยอยู่ตามป่ารกทึบโดยเฉพาะตัวผู้ เนื่องจากเขาบนหัวมีกิ่งปลายแหลมยื่นมาข้างหน้า ทำให้เวลาเข้าป่ารกทึบ กิ่งและ

แขนงเขาจะไปขัดเกี่ยวกิ่งไม้ต่างๆ

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดิอนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ระยะตั้งท้องประมาณ 240-244 วัน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกละมั่งแรกเกิด

จะมีลายจุดสีขาวๆ ตามตัว โตขึ้นจะค่อยๆ จางหายไป แต่ตัวเมียบางตัวจะคงมีจุดจางๆ ให้เห็นจนโต วัยเจริญพันธุ์ของละมั่งตัวผู้อายุ

ประมาณ 1 ปีขึ้นไป ส่วนตัวเมียประมาณ 2 ปีขึ้นไป

ถิ่นที่อยู่อาศัย

พบละมั่งในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย เกาะไหหลำของจีน และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บางประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สำหรับประเทศไทยพบอยู่เกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่ไม่พบละมั่งเลย

ละมั่งในวรรณคดีไทย

          ในวรรณคดีไทยได้กล่าวถึงละมั่งทั้งที่เป็นการบรรยายลักษณะของสัตว์ชนิดนี้ โดยเฉพาะ ดังในกาพย์ห่อโคลงประพาส

ธารทองแดง ที่บรรยายลักษณะของละมั่งอย่างเห็นภาพชัดเจน ส่วนที่กล่าวถึงในเรื่องอื่นจะกล่าวถึงในบทชมธรรมชาติตอนชม

สัตว์ป่า โดยจะกล่าวมาเป็นชุดกับสัตว์ที่มีชื่อเป็นอักษร “ม” เช่น หมี ระมาด หมู เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน

ทำให้เกิดความงดงามของกระบวนกลอนเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์