ส่งงานชิ้นที่2

รูปภาพของ nwsJanejira

2 ชนิดได้แก่

(1) เครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น เป็น เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ที่อยู่ในท้องถิ่น ที่บริเวณเดียวกัน เข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายใน องค์การ ที่มีระยะทาง ไม่ไกลมากนัก เครือข่ายแลน จัดได้ว่าเป็น เครือข่าย เฉพาะของ องค์การ การสร้าง เครือข่ายแลนนี้ องค์การ สามารถดำเนิน การทำเองได้ โดยวางสาย สัญญาณ สื่อสารภาย ในอาคาร หรือภายใน พื้นที่ ของตนเอง เครือข่ายแลน มีตั้งแต่ เครือข่าย ขนาดเล็กที่ เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่สองเครื่อง ขึ้นไปภายในห้อง เดียวกันจนถึง เชื่อมโยง ระหว่างห้อง หรือองค์การ ขนาดใหญ่ เช่นมหาวิทยาลัย มีการวาง เครือข่ายที่เชื่อมโยง ระหว่างอาคารภายใน มหาวิทยาลัย เครือข่ายแลน จึงเป็นเครือข่าย ที่รับผิดชอบโดย องค์การที่เป็นเจ้าของ
ลักษณะสำคัญ ของเครือข่ายแลน คือ อุปกรณ์ที่ ประกอบภายใน เครือข่าย สามารถ ส่งรับสัญญาณ กันด้วย ความเร็วสูง มาก โดยทั่วไป มีความเร็ว ตั้งแต่ หลายสิบล้านบิต ต่อวินาที จนถึง ร้อยล้านบิต ต่อวินาที การสื่อสาร ในระยะใกล้ จะมีความเร็ว ในการสื่อสารสูง ทำให้การ รับส่งข้อมูล มีความผิดพลาดน้อย และสามารถรับส่งข้อมูล จำนวนมาก ในเวลาจำกัดได้
เครือข่ายแลน จึงเป็นเครือข่าย ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์ ในองค์การ และมีแนวโน้ม ที่จะทำให้ทรัพยากร การประมวลผล ในองค์การ เชื่อมโยง เป็นระบบเดียว ทำให้ใช้งานร่วมกัน ได้ทั้งองค์การ

(2) เครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์ ในระยะ ห่างไกล เช่นเชื่อมโยง ระหว่างจังหวัด ระหว่าง ประเทศ การสร้าง เครือข่าย ระยะไกล จึงต้อง พึ่งพา ระบบบริการ ข่ายสาน สาธารณะ เช่น ใช้สายวงจรเช่า จากองค์การ โทรศัพท์ แห่งประเทศไทย หรือการสื่อสาร แห่งประเทศไทย ใช้วงจรสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ใช้วงจรสื่อสาร เฉพาะกิจ ที่มีให้บริการแบบ สาธารณะ เครือข่ายแวน จึงเป็น เครือข่าย ที่ใช้กับองค์ การที่มีสาขา ห่างไกล และต้องการเชื่อม สาขาเหล่านั้น เข้าด้วยกัน เช่น ธนาคาร มีสาขา ทั่วประเทศ มีบริการรับ ฝากถอนเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม
เครือข่ายแวน เชื่อมระยะทาง ไกลมาก จึงมีความเร็ว ในการสื่อสาร ไม่สูง เนื่องจากจะ มีสัญญาณ รบกวน ในสาย และการเชื่อมโยง ระยะไกล จำเป็นต้องใช้ เทคนิคพิเศษ ในการลดปัญหา ข้อผิดพลาด ของการรับส่ง ข้อมูล
เครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ ทำให้ เครือข่ายแลน หลายๆ เครือข่าย เชื่อมถึง กันได้ เช่นที่ทำการ สาขาทุกแห่ง ของธนาคาร แห่งหนึ่ง มีเครือข่ายแลน เพื่อใช้ทำงาน ภายในสาขานั้นๆ และมีการ เชื่อมโยง เครือข่ายแลน ของทุกสาขา ให้เป็นระบบ เดียวด้วย เครือข่ายแวน
ในอนาคต อันใกล้นี้ บทบาท ของเครือข่าย แวนจะทำ ให้ทุกบริษัท ทุกองค์การ ทุกหน่วย งานเชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของตนเองเข้าสู่ เครือข่ายกลาง เพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน และการทำงาน ร่วมกันในระบบ ที่ต้องติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน
เทคโนโลยี ที่ใช้กับ เครือข่ายแวน มีความหลากหลาย มีการเชื่อมโยง ระหว่างประเทศ ด้วยช่อง สัญญาณดาวเทียม เส้นใยนำแสง คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิล ทั้งที่วาง ไปตามถนน และวางใต้น้ำ เทคโนโลยี ของการเชื่อมโยง ได้รับการพัฒนา ไปมาก แต่ก็ยังไม่ พอเพียง กับความต้องการ ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์