ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รางวัลกว่า 4 แสนบาท

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์  อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการกีฬาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและการศึกษาวิจัย นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬายังมีความเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจและการพาณิชย์มากขึ้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีราคาสูง และถือเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฯลฯ ที่สามารถนำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล สำหรับประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเองได้ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ


ดังนั้นสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา พัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและยังเป็นการสร้างความพร้อมต่อความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ลดปริมาณการใช้เครื่องมือที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในอนาคต โดยมีการจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในงาน Sport Science 2012 รวมเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา ประชาชนทั่วไป และประเภทต้นทุนต่ำ (การประดิษฐ์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้)


ผู้สนใจเข้าประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา “Sport Science Innovative 2012 (SSIC)”  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-618-7781-4 ต่อ 107
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์