หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ
          อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
    การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)
หน่วยแสดงผล (Output Unit)
          กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ  เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมหรือชุึดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก  จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน  เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทำงาน  ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดยผ่านหน่วยรับข้อมูล  แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก  ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า  การประมวลผล  แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ  และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์

 หน่วยรับข้อมูล คือ
          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป
อุปกรณ์รับข้อมูล ได้แก่

 1.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์

 - แรม

2.อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรร์ส่งออก

  -จอสัมผัส

 3.  เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพวิเตอร์อย่างไร
-   ชิ้นjสวนคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์, ออปติคัลไดรฟ์ และเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด จำเป็นต้องติดตั้งลงบน   เมนบอร์ด เมนบอร์ดนั้นมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบ และยังมีผลกระทบกับข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบที่สามารถใช้ได้ และสมรรถนะของระบบด้วย  
http://diy.alinkcorp.com/diy_pc/pc_chapter_mainboard.asp

4.  สิ่งใดมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
- ฮาร์ดแวร์

5.  นักเรียนจะนำความรู้เที่ยวกับบัสไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง
- ส่งข้อมูล...เล่นเกมส์....

6.  กิจกรรโรงแรมควรเลือกใช้คอมพวิเตอร์ประเภทใด
-   มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 

7.  ถ้านักเรียนจะเลือกซื้คอมพิวเตอร์มาใช้งานที่บ้าน จะเลือกซื้อคอมพวิเตอร์ประเภทใดเพราะอะไร
- ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)เพราะมีประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับส่วนบุคคล

8.  ฮาร์ดิสก์และซีพียูมีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร
-Hard Disk   คือ  อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก  สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังนั้น  Hard Disk  จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม  และข้อมูลต่าง  ๆ ็
-ซีพียู (CPU) คือ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่า
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/18/harddisk...

9.  อุปกรณืต่อพ่วงแตกต่างจากอุปกรณ์ในหน่ยประมวลผลกลางอย่างไร 
- หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา
ส่วนอุปกรณ์พ่วง... จะเป็นแบบแสดงผล(เครื่องพิมพ์)...เป็นหน่วยรับข้อมูล(เครื่องสแกนเนอร์)...แปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูป
ของอนาล๊อก(โมเด็ม)...สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้...

10. อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพวิเตอร์ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง และนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนันให้เกิดประโยชน์อย่างไร 
-....เครื่องพิมพ์...ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์อยู่กับบ้านเมื่อเราต้องการพิมพ์งาน....ก็จะได้ดั่งใจเรา...ไม่เสียค่าบริการ...
-...เครื่องสแกนเนอร์....เอาไว้สแกนข้อมูลที่สำคัญ....หรือรูปภาพ...เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์...เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บสำรองอีกที่
-...โมเด็ม...เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ต....หาข้อมูลที่อยากรู้ 


 


 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • vincentnorthmore594