หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์(Computer)เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานโดยเฉพาะด้านคำนวณค่าคณิตศาสตร์ที่ยากและซับซ้อน การประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ การเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจการทำงานด้านตรรกศาสตร์ การออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

ให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของคอมพวิเตอร์?

การทำงานของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่

1.  หน่วยรับเข้าIinput Unit)   ?

2.  หน่วยประมวลผลกลางZCentral Processing Unit :CPU) ประกอบด้วยหน่วยควบคุม(CU) หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU)

3.  หน่วยความจำหลัก (Main memory Unit) หน่วนความหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือรอม(ROM) หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม(RAM) หน่วยความจำแคช

4.  หน่วยความรอง(Secondary memory Unit) ฮาร์ดิสก์  แผ่นบันทึก ซีดี ดีวีดี หน่วยความจำแบบแฟลซ

5.  หน่วยส่งออก(OUTPUT Unit) ?

ตอบ

1. หน่วยรับเข้า คือ อุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำและใช้ในการประมวลผลอุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท
(1) แผงแป้นอักขระ (keyboard) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยรับข้อมูลจากการกดบนแผงแป้นอักขระ (keyboard) แล้วส่งรหัสให้กับคอมพิวเตอร์แผงแป้นอักขระมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้มีจำนวนแป้น101แป้นถึงแม้จะมีจำนวนแป้นมากแล้วแต่การป้อนข้อมูลก็ยังมีตัวยกแคร่ (shift) สำหรับใช้ควบคู่กับตัวอักษรอื่น เช่น กดแป้น shift เพื่อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่แผงแป้นอักขระที่ใช้ในประเทศไทยสามารถใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้การที่รับข้อมูลภาษาไทยได้เนื่องจากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทำงานภาษาไทยได้ด้วย

(2) เมาส์ (mouse) เป็นอุปกรณ์รับเข้าอย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นปุ่มกดครอบอยู่กับลูกกลมที่เมื่อลากไปกับพื้นแล้วจะมีการส่งสัญญาณตามแนวแกน x และแกน y เข้าสู่ คอมพิวเตอร์

(3) แทร็กบอล (trackball) คือลูกกลมที่กลิ้งไปมาวางอยู่ในเบ้าผู้ใช้สามารถบังคับลูกกลมให้หมุนไปมาเพื่อควบคุมการทำงานของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีการสร้างแทรกบอลไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค เพราะสะดวกต่อการใช้และใช้พื้นที่น้อย

(4) ก้านควบคุม (joystick) ประกอบด้วยก้านโยกซึ่งโยกได้หลายทิศทางขณะที่โยกก้านไปมาตำแหน่งของตัวชี้จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ก้านควบคุมมัก เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้มาก ในการเล่นเกม

(5) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code) เป็นอุปกรณ์ รับเข้าที่ใช้สำหรับ อ่านรหัสแท่ง (bar code) ซึ่งเป็นแถบเส้น ที่ประกอบด้วย เส้นขนาดแตกต่างกัน ใช้แทนรหัส ข้อมูลต่างๆ การอ่าน จะใช้แสงส่อง แถบเส้น ทำให้เกิดการสะท้อน เพื่อรับรหัส เข้ามาตี ความหมาย ปัจจุบันนิยม ใช้ในห้าง สรรพสินค้า สินค้าทุกชนิด จะติดรหัสแท่งไว้ ผู้ขายใช้ เครื่องอ่าน เพื่อจะได้ทราบว่า เป็นรหัสของสินค้าใด ราคาเท่าใด และสามารถ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้ได้อย่างอัตโนมัติ

(6) เครื่องอ่านตัวเลข ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งคือ เครื่องอ่านตัวเลขที่พิมพ์อยู่บนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวเลขเหล่านี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เครื่องอ่านได้ เนื่องจากแต่ละวันธนาคารต้องรับและออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงมีการใช้เครื่องอ่านตัวเลขช่วยในการอ่าน

ขอบคูณแหล่งข้อมูล http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g22m2fri/input.htm 

5. หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่นิยมทั่วไปคือ จอภาพ (monitor) และเครื่องพิมพ์ (printer) อุปกรณ์ส่งออก
ของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก

(1) จอภาพ (monitor)มีลักษณะเป็น จอภาพเหมือนจอโทรทัศน์ ทั่วไปเรียกว่า ซีอาร์ที  การส่งออก ของข้อมูล จะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และยังสามารถ แสดงรูปภาพได้ด้วยการแสดงผล บนจอภาพ จะแสดงด้วยจุดเล็กๆ ตามแนวนอน และแนวตั้ง แต่เดิมจอภาพแสดงผลได้เพียงสีเดียว พัฒนาการ ต่อมาทำให้ การแสดงผล เป็นสีหลายสีได้ นอกจากนี้ ยังมีความละเอียด มากขึ้น เช่น จอภาพที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน แสดงผล ในภาวะกราฟิก ได้อย่างน้อย ในแนวนอน 640 จุด ในแนวตั้ง 480 จุด และแสดงสี ได้อย่างน้อย 16 สี ถึง 256 สี สำหรับการ แสดงผลเป็น ตัวอักษร ในภาวะปกติ สามารถ แสดงผลได้ 25 บรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษรขนาดของ จอภาพจ ะวัดความยาว ตามเส้นทะแยงมุม จอภาพโดยทั่วไป จะมีขนาด 14 นิ้ว หรือ17 นิ้ว การแสดงผล ของจอภาพ ควบคุมโดย แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์

(2) เครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องพิมพ์ Printer คืออุปกรณ์ที่จะแปลการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปแบบกระดาษ ทั้งรูปภาพและอักษร

ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g22m2fri/output.htm

 

1. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์

-  CPU

2. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรณ์ส่งออก

-  จอสัมผัส

3. เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพวิเตอร์อย่างไร

- เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คือรวมเอาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซีพียู แรม กราฟิกการ์ด การ์ดอุปกรณ์เสริมต่างๆ ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยบนเมนบอร์ดจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าชิปเซต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถืวว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพราะตัวชิปเซตนี้เองที่ทำหน้าที่กำหนดสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ ไม่ว่าจะเป็นซีพียูที่รองรับ หน่วยความจำที่สามารถทำงานร่วมได้ ลูกเล่นต่างๆ ระบบบัสต่างๆ ที่รองรับ ประเภทของกราฟิกการ์ดที่ใช้งานร่วมด้วย ความสามารถในการต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของชิปเซ็ตซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกับเมนบอร์ดนั่นเอง หลายๆ คนที่คิดจะซื้อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากการเลือกเมนบอร์ดก่อน ซึ่งนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดี เพราะเมนบอร์ดไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของระบบ แม้ว่าจะมีผลอยู่บ้าง แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก มันทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประสานงานการทำงานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ดังนั้นต่อให้เปลี่ยนเมนบอร์ดไปเป็น 10 ตัว แต่ยังคงใช้งานอุปกรณ์ชุดเดิม คุณก็จะได้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นัก ดังนั้นการเลือกที่ถูกต้องจึงควรจะเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นหรือต้องการจะใช้เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นซีพียู แรม หรือกราฟิกการ์ดจากนั้นจึงมามองหาเมนบอร์ดที่สามารถรองรับอุปกรณ์ที่คุณวางสเปคไว้ถึงจะเหมาะสม

 ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://rugeekeawudon.blogspot.com/2009/11/blog-post_17.html

4. สิ่งใดมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

-  ฮาร์ดแวร์

5. นักเรียนจะนำความรู้เที่ยวกับบัสไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง

- ส่งข้อมูล...เล่นเกมส์....

6. กิจกรรมโรงแรมควรใช้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ชนิดใด

- มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 

7.  ถ้านักเรียนจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่บ้าน จะเลือกซื้อคอมพวิเตอร์ประเภทใดเพราะอะไร

- ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)เพราะมีประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับส่วนบุคคล

8.  ฮาร์ดิสก์และซีพียูมีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร

-  Hard Disk   คือ  อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก  สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังนั้น  Hard Disk  จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม  และข้อมูลต่าง  ๆ 

-ซีพียู (CPU) คือ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่า
ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/18/harddisk...

9.  อุปกรณืต่อพ่วงแตกต่างจากอุปกรณ์ในหน่ยประมวลผลกลางอย่างไร

- หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา ส่วนอุปกรณ์พ่วง... จะเป็นแบบแสดงผล(เครื่องพิมพ์)...เป็นหน่วยรับข้อมูล(เครื่องสแกนเนอร์)...แปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูป ของอนาล๊อก(โมเด็ม)...สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้...

10. อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพวิเตอร์ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง และนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนันให้เกิดประโยชน์อย่างไร

- ...เครื่องพิมพ์...ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์อยู่กับบ้านเมื่อเราต้องการพิมพ์งาน....ก็จะได้ดั่งใจเรา...ไม่เสียค่าบริการ...

  ...เครื่องสแกนเนอร์....เอาไว้สแกนข้อมูลที่สำคัญ....หรือรูปภาพ...เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์...เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บสำรองอีกที่

  ...โมเด็ม...เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ต....หาข้อมูลที่อยากรู้...ส่งงาน... 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์