ค่าย "อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต" สิบเอ็ดวันที่จะเขียนชีวิตใหม่!

นี่คือค่าย อ่าน-เขียน ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ
ค่ายแรกและค่ายเดียวที่ไม่สอนให้คุณเขียนเก่ง!

ไม่ ใช่ค่ายเพื่อสร้างนักเขียน  ไม่ต้องเขียนให้ดี  ไม่ต้องเขียนให้เด่น  ไม่ต้องเขียนให้ได้  แต่เพื่อเขียนให้เห็น และเป็นในสิ่งที่ตนเป็นอย่างแท้จริง  ค้นพบและตระหนักในเส้นทางแห่งความหมาย  วิถีแห่งการพัฒนาตนเอง

หากคุณ ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  หากคุณต้องการพัฒนาตนเอง  หรือต้องการรักษาหัวใจ  หากคุณยังมีปมที่ยังไม่คลี่คลาย  หากคุณยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหรือไม่มั่นใจ  หากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากและมีปัญหา  หากคุณรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตอย่างที่ควร  หากคุณไม่รู้ว่าชีวิตควรไปอย่างไร  หากคุณเบื่อตนเองและโลกนี้  หากคุณต้องการฟังเสียงภายในอันจะชี้ทางให้แก่คุณ  หากคุณต้องการเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน  หากคุณต้องการเข้าใจโลกและชีวิตในมุมมองใหม่...

โครงการธรรมวรรณศิลป์  สถาบันยุวโพธิชน  มูลนิธิสัมมาชีพ
โดยมี ท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา

"อ่าน เขียน เปลี่ยนชีวิต"
ค่ายเรียนรู้ ๑๑ วัน ๑๐ คืน กับการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเราเองและสังคม

๒๕ เมษายน ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง ๑๕ จังหวัดนครนายก (นัดพบที่ ฟิวเจอร์ฯ รังสิต)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
- การอ่านเขียนเพื่อเดินทางสู่โลกหลากหลายมิติ เพื่อเยียวยาและเปลี่ยนแปลงตนเอง
- เรียนรู้จักตนเอง เพื่อจะรักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  ทั้งจุดเด่นจุดด้อย เรื่องราว ศักยภาพ และภาวะผู้นำ  รวมทั้งตัวตนที่แปลกแยก
- คลี่คลายปมเบื้องลึก และหาคำตอบของชีวิต
- เส้นทางแห่งความหมาย ภารกิจของชีวิต  ทิศทางที่มีเสียงเพรียก
- การใช้พลังจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ชีวิต
- เสียงภายใน Voice Dialogue และเยียวยาเด็กน้อยข้างใน
- การสื่อสารกับธรรมชาติ สัญญาณของสนามพลังชีวิต และเสียงอันศักดิ์สิทธิ์
- ฝึกจับประเด็นและทักษะการคิดเชิงลึก
- การเผชิญกับจุดหวั่นไหว และก้าวผ่านจุดเปลี่ยน
- ตัวเราที่แท้จริง และความจริงที่มองข้าม
- ฯลฯ สิ่งที่คุณไม่ได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และในค่ายอบรมไหน

หลักสูตร : การอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต (ขั้นกลาง)

รับสมัคร เยาวชนอายุ ๑๗ ถึง ๒๑ ปี ไม่จำกัดเพศ สถาบันการศึกษา และศาสนา
สมัครได้ด้วยการส่งข้อมูลส่วนตัวและความสนใจมาที่  youngawakening@gmail.com
http://www.facebook.com/events/328565053831385/

ติดต่อสอบถามได้ที่ 083 133 9968 (อนุรักษ์ ผู้ประสานงานและพัฒนาโครงการ)
youngawakening@gmail.com

ค่าใช้จ่ายบริจาคตามจิตศรัทธา

www.facebook.com/youngawakening
http://youngawakening.right-livelihoods.org/
http://isee-me.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์