ขั้นตอนการดำเนินงาน การทำรายงานเชิงวิชาการ

รูปภาพของ ynw42160

สมมุติว่านักเรียนต้องทำรายงานเชิงวิชาการ เรื่อง "ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย"จงเขียนตอนทำการดำเนินงาน

๑.หัวข้อเรื่อง : ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

๒.การกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง

      จุดมุ่งหมาย: เพื่อศึกษาความเชื่อในลิลิตตะเลงพ่ายจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕

       ขอบเขต:กล่าวถึงความเชื่อใจลิลิตตะเลงพ่าย หน้า๕๓-๕๙

๓.วิธีการค้นคว้าและบันทึกข้อมูล

      หัวข้อใหญ่: ลิลิตตะเลงพ่าย

      หัวข้อย่อย: ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      เนื้อเรื่อง: ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย จะมี...

      แหล่งข้อมูล: หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานชั้นต้น

๕.การเสนอผลการรายงานเรื่อง ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      ๑.นำข้อมูลจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย มาเขียนร่าง ทำเป็นข้อๆมารวบรวมให้เข้าใจ แล้วเรียบเรียงด้วยถ้อยคำสำนวน

      ๒.การตรวจแก้ร่าง  สำรวจสำนวนภาษาการเขียนให้มีความชัดเจน

      ๓.การเขียนหรือพิมพ์รายงานต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบที่แต่ละสถาบันกำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์