ขั้นตอนการดำเนินงาน การทำรายงานเชิงวิชาการ

รูปภาพของ ynw42160

สมมุติว่านักเรียนต้องทำรายงานเชิงวิชาการ เรื่อง "ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย"จงเขียนตอนทำการดำเนินงาน

๑.หัวข้อเรื่อง : ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

๒.การกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง

      จุดมุ่งหมาย: เพื่อศึกษาความเชื่อในลิลิตตะเลงพ่ายจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕

       ขอบเขต:กล่าวถึงความเชื่อใจลิลิตตะเลงพ่าย หน้า๕๓-๕๙

๓.วิธีการค้นคว้าและบันทึกข้อมูล

      หัวข้อใหญ่: ลิลิตตะเลงพ่าย

      หัวข้อย่อย: ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      เนื้อเรื่อง: ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย จะมี...

      แหล่งข้อมูล: หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานชั้นต้น

๕.การเสนอผลการรายงานเรื่อง ความเชื่อจากลิลิตตะเลงพ่าย

      ๑.นำข้อมูลจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย มาเขียนร่าง ทำเป็นข้อๆมารวบรวมให้เข้าใจ แล้วเรียบเรียงด้วยถ้อยคำสำนวน

      ๒.การตรวจแก้ร่าง  สำรวจสำนวนภาษาการเขียนให้มีความชัดเจน

      ๓.การเขียนหรือพิมพ์รายงานต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบที่แต่ละสถาบันกำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903