ค่าย "สอนจากด้านใน" เพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ และครูในอนาคต

ค่าย “สอนจากด้านใน”
บ่มเพาะหัวใจ  ปฏิวัติการสอน

จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้เรียนและผู้สอน

รับน้องให้เกิดความสัมพันธ์โดยไม่ใช้อำนาจเหนือ
รู้จักตนเองและรู้จักสังคม พัฒนาตนเพื่อการทำงานกิจกรรมสร้างสรรค์

 

สอนจากด้านใน : ค่ายจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สำหรับนักศึกษาผู้สนใจการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้  และนักศึกษาครูผู้มีฝันที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เป็นชนิดที่ เปลี่ยนแปลงบุคคลได้ถึงรากแก่น  หรือมีอุดมการที่จะปฏิวัติระบบการศึกษา
รวมทั้งเยาวชนที่มีความสนใจเป็นผู้นำการจัดกิจกรรม
อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ถึง ๒๔ ปี

ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ที่ผสานภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก
กระบวนทัศน์ใหม่ในกระแสทางเลือก
ศาสตร์และศิลป์แห่งกระบวนกร ผู้นำพากระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการธรรมวรรณศิลป์  สถาบันยุวโพธิชน  มูลนิธิสัมมาชีพ

โดยมี ท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา

"สอนจากด้านใน"

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

๑๘ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง ๑๕ จังหวัดนครนายก (นัดพบที่ ฟิวเจอร์ฯ รังสิต)

กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ศาสตร์แห่งกระบวนกร  ผสานองค์ความรู้และกระบวนการในกระแสทางเลือกใหม่
รับน้องอย่างไรให้มีความหมาย...  มีความสัมพันธ์และการเรียนรู้โดยไม่ใช้อำนาจ
พบได้ที่นี่....

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

– การจัดกระบวนการเรียนรู้ / ศาสตร์กระบวนกร
- การพัฒนาตนเอง / เด็กน้อยข้างใน / การรู้จักตนเอง
- กระบวนทัศน์ใหม่ / กระแสสังคมและทางเลือก
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์
- การสื่อสารกับเสียงธรรมชาติ / ร่ายรำไปกับเสียงที่หลากหลาย
- ฝึกประสบการณ์จัดกระบวนการฯ

กระบวนกรหลัก :  อ.ประชา หุตานุวัตร และทีมงานสถาบันยุวโพธิชน
                      ซึ่งทำงานพัฒนาสังคมในกระแสทางเลือกระหว่างประเทศในเครือข่ายนานหลายสิบปี ทั้ง  การอบรมออกแบบชุมชนนิเวศ , การพัฒนาผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ , การรู้จักโครงสร้างทางสังคม , พัฒนาครูกระแสทางเลือก , อบรมพระพัฒนาการสอน , การพัฒนาตนเองของผู้ทำงานเพื่อสังคม , ธรรมะกับการรับใช้สังคม ฯลฯ

รูปแบบกิจกรรม
     ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกสอนนักศึกษาครูและนักจัดกิจกรรมรุ่นใหม่  ให้มีเครื่องมือ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อการจัดกรบวนการเรียนรู้ที่มีความหมาย  เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งผู้เรียนและผู้สอน   รูปแบบกระบวนการเรียนเน้นกระบวนการกลุ่ม  การพิจารณาภายในตัวตน  และการผ่านประสบการณ์  โดยปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมร่วมกับวิทยาศาสตร์ใหม่สายควอมตัมฟิสิกส์   สร้างฐานจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เช่น  การทำงานเป็นทีม  การอยู่ร่วมกัน  สร้างความสัมพันธ์โดยไม่มุ่งการแข่งขัน  แล้วกลับมาสังเกตตัวเอง  สังเกตเพื่อน  สังเกตกิจกรรม  แล้วเรียนรู้แก้ไข  ค้นพบหลักการและนำไปสู่แนวทางการประยุกติใช้  ตรงนี้มีวงจรแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แล้วย้อนกลับมาให้ผู้เรียนสังเกตเห็นจุดนี้  เพื่อเป็นหลักการสำคัญหนึ่งในการเป็นผู้สอน
     ในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  นอกจากมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแล้วยังมุ่งเน้นให้มองเห็นตัวเองตามที่เป็นจริง  เรียนรู้ค้นพบศักยภาพความเป็นผู้นำที่ซ่อนเร้น  และนำไปสู่การเผชิญกับจุดหวั่นไหว  ท้าทายที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย  ในจุดนี้จะเป็นสิ่งที่กระบวนการมุ่งเน้น  เพราะว่าหากผู้สอนไม่มีศักยภาพที่จะฝึกฝนตนเองแล้วก็ยากที่จะจัดกระบวนการให้ผู้เรียนรู้จักการฝึกฝนตนเองด้วย
     ผู้จัดกระบวนการในค่ายจะเพียงเอื้อกิจกรรมและกระบวนการท้าทายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน  ก่อนพาตั้งคำถามและใช้เครื่องมือเสริมเพื่อถอดองค์ความรู้และชักนำให้สังเกตตัวเอง  การงาน  และสังคม  โดยกระบวนกรจะย้อนให้ผู้เรียนสังเกตกระบวนการที่ผ่านมาและสังเกตวิธีการสอน  ก่อนนำเข้าสู่ช่วงเรียนรู้จัดกระบวนการ  ซึ่งเริ่มต้นจากทักษะพื้นฐานของกระบวนกร เช่น  การตั้งคำถาม  การฟังจับประเด็น  การทวนคืน  และการสรุป  ฝึกฝนจนเริ่มใช้เครื่องมือได้ชำนาญแล้วแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทดลองจับคู่สอน  ตามเวลาที่กำหนดให้  เสร็จแล้วย้อนกลับมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันก่อนเริ่มฝึกฝนอีกครั้ง  จนกระทั่งถอดบทเรียนทั้งหมดในค่ายสรุปและปักหลักการความเป็นครูพันธ์ใหม่ในตัวผู้เรียน

เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึง ๕ ไม่จำกัดเพศ ศาสนา และสถาบัน

สมัครโดยส่งข้อมูลส่วนตัวและความสนใจมาที่

youngawakening@gmail.com

สนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่

youngawakening@gmail.com

http://www.facebook.com/events/345944825435031

083 133 9968 (อนุรักษ์ ผู้ประสานงาน)

http://youngawakening.right-livelihoods.org

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์