0601 ระบบหายใจ

ระบบหายใจ

              การหายใจ หมายถึง การสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีพลังงานศักย์สูง เพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิต

              เรามีชีวิตอยู่ได้ ต้องได้รับอาหาร น้ำ และออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม ถ้าร่างกายขาดอาหารก็อาจอยู่ได้หลายสัปดาห์ ขาดน้ำก็อาจอยู่ได้หลายวัน แต่หากขาดออกซิเจน เนื้อเยื่อสมองจะถูกทำลายและจะตายภายในไม่กี่นาทีเท่านั้น

              เซลล์ในร่างกายทุกเซลล์ต้องการออกซิเจน เพื่อนำไปสันดาปอาหาร และผลิตพลังงานขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียซึ่งจะถูกขับออกนอกร่างกายต่อไป ร่างกายของเราต้องได้รับออกซิเจนติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยการหายใจเข้าและออก ซึ่งอาจเรียกว่าการระบายอากาศ (Ventilation) อันเป็นการทำงานของระบบหายใจ ส่วนการลำเลียงก๊าซจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อ และการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อ ต้องอาศัยการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ดังนั้น ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 277 คน กำลังออนไลน์