ประกวดภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” หรือ Charming Mae Hong Son ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555


ประเภทของภาพถ่าย ภาพกิจกรรม งานประเพณี ที่สามารถบอกเล่าให้เห็นถึงเรื่องราว ความน่าสนใจของกิจกรรมงานประเพณีของชาวไทยใหญ่ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ควรค่าแก่การสืบทอด อนุรักษ์ในคงอยู่สืบไป หรือภาพสถานที่ท่องเที่ยว (ธรรมชาติ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ หรือด้านศาสนา) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สามารถถ่ายทอดความสวยงาม ความน่าประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยว


ภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นดิจิตอล บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมทั้งพิมพ์ภาพ ขนาด 10 x 12 นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล หรือ 300 dpi แต่ไม่เกิน 400 dpi และใช้นามสกุล JPG หรือ TIFF  เท่านั้น ตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและประวัติความเป็นมาของภาพอย่างสั้น ๆ ภาพที่ใช้ประกวดสามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละไม่เกิน  4  ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น (เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555) ขยายเป็นภาพสี โดยมีความกว้าง 10 x 12 นิ้ว ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีอ่อน ขนาดไม่เกิน  20 x  24   นิ้ว  ด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ  ให้ครบส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) โดยบันทึกลงบนแผ่น CD 


ส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย และส่งถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนเลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


รางวัลประเภทสถานที่ท่องเที่ยว รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 
รางวัลประเภทกิจกรรม งานประเพณี รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-5361-2982-3
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์