0602 หน้าที่ของระบบหายใจ

หน้าที่ของระบบหายใจ

    1. แลกเปลี่ยนก๊าซกับคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก
    2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย โดยถ่ายเทไอน้ำและความร้อนออกไปกับลมหายใจออก
    3. ช่วยในการรับกลิ่น เนื่องจากที่จมูกมีเซลล์และประสาทรับกลิ่นอยู่ด้วย
    4. ช่วยในการขับสารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เช่น อีเทอร์ พารอลดีไฮด์
    5. ช่วยทำให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียง ซึ่งเป็นอวัยวะในระบบหายใจ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 569 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29860
  • sss29712