0158 ชนชั้นต่างๆในระบบวรรณะ

ระบบวรรณะของอินเดียประกอบด้วยชนชั้นต่างๆ รวม ๔ วรรณะด้วยกัน ดังนี้
     1. วรรณะพราหมณ์ ได้แก่พวกศึกษาคัมภีร์พระเวท มีหน้าที่ติดต่อกับเทวะและกระทำพิธีกรรมทางศาสนา สีประจำวรรณะคือ สีขาว เปรียบเสมือนอวัยวะส่วน ปาก

     2. วรรณะกษัตริย์ ได้แก่ พวกนักรบ นักปกครอง สีประจำวรรณะคือ สีแดง เปรียบเสมือนอวัยวะส่วน แขน

     3. วรรณะแพศย์หรือไวศยะ ได้แก่ ประชาชนนอกเหนือจากสองวรรณะข่างต้น ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในสังคมที่ประกอบอาชีพต่างๆ กัน เช่น พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ต่อมาในระยะหลังมักตีความหมายถึงเพียง “พ่อค้า” อย่างเดียว สีประจำวรรณะคือ สีเหลือง เปรียบเสมือนอวัยวะส่วน ขา

     4. วรรณะศูทร ได้แก่ พวกกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ไม่มีสีประจำวรรณะ จะใช้สีอะไรก็ได้ เช่น สีดำ สีเขียว นอกจากสีประจำวรรณะทั้งสาม เปรียบเสมือนอวัยวะส่วน เท้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 275 คน กำลังออนไลน์