สมอง

การเก็บข้อมูลความจำในสมอง

สมองของคนเรามีเส้นทางความจำ อย่างน้อย5 อย่างคือ
1) ความจำภาษา , คำพูด , ความหมายของคำต่างๆ (Sementic)

2) ความจำสถานที่ ตำแหน่งที่อยู่ (Episodic ; Location )

3) ความจำขบวนการ ขั้นตอน ( Procedure)

4) ความจำอัตโนมัติ (Automatic )

5) ความจำทางอารมณ์ ซึ่งมีอิทธิพลเหนือความจำอื่นๆซึ่งจะเป็นเส้นทางไปเก็บสะสมข้อมูลที่ถาวร ในสมองที่เฉพาะของแต่ละอัน ( Emotional )

                                                                   การเรียนรู้และความจำ

            ความจำจะมีทั้งความจำระยะสั้น (Short term memory) และความจำระยะยาว (Long term memory) ความจำระยะสั้นมีเวลา 15-30 วินาที ซึ่งหากเรารีบร้อนเราจะลืมความจำนี้ เพราะสมองมีพื้นที่จำกัดสำหรับความจำนี้ ( แต่ถ้าอายุมากขึ้นก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ) เช่น เราเดินไปชั้นล่างเพื่อไปโทรหาเพื่อนโดยจำเบอร์โทรศัพท์จากชั้นบน แต่พอไปถึงชั้นล่างก็ลืมไปแล้ว

            การจำข้อมูลซ้ำๆมากมาย จะทำให้สอบได้ดี แต่อาจจะไม่อยู่ในพื้นที่สมองที่ถาวร เช่น การเรียนมากมาย (cramming) ในโรงเรียน แต่จะมีผลแค่ระยะสั้น พอสอบเสร็จก็ลืม ซึ่งเป็นจริงดังในปัจจุบัน ที่เราเคยเรียนมากมายในสมัยเด็ก แต่ความรู้ในวัยเด็กก็ลืมไปมากมาย เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่มีความหมาย เพราะฉะนั้นเราควรให้ความรู้แก่เด็กเท่าที่จำเป็น เรียนแล้วสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ มีเวลาให้เด็กได้พักผ่อน ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมบ้าง เพื่อให้สมองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพครบทุกส่วน ไม่ใช่ให้เรียนครอบคลุมมากมายเกินความจำเป็น สุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้มากเมื่อโตขึ้น และทำลายโอกาศในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังการวิจัยต่างๆ ที่ศักยภาพเด็กไทยตกต่ำ เพราะขาดการพัฒนาที่ถูกทาง

           ความจำถาวรหรือความจำระยะยาว permanent storage หรือ long term memory ซึ่งจะอยู่ในสมองส่วนต่างๆ กัน เช่น เกี่ยวกับสายตาอยู่ที่ท้ายทอย เกี่ยวกับการได้ยินอยู่ใกล้กกหู ข้อมูลต่างๆจะผ่านไปสู่สมองทางสัมผัสต่างๆ ทั้ง 5 คือ หู , ตา , จมูก , ลิ้น ผิวกาย และจะถูกส่งไปที่ส่วนต่างของสมองที่แตกต่างกัน เมื่อจะใช้ก็จะนึกเรียกกลับมา (Recall )ความจำที่สามารถสั่งการได้ (Voluntary) คือ เกี่ยวกับคำพูด , ภาษา

                                                                                                                                    Next

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์