สมอง

                                                                      สมองกับการเรียนรู้

             สมองของคนเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่อยู่ในท้อง ในช่วงแรกของชีวิตนี้สมองจะทำงานเพียงเพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเท่านั้น ยังไม่ได้พัฒนาจนเจริญเต็มที่ จนพ้นขวบปีแรกไปสมองจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในทุก ๆ ด้านไปจนถึงอายุประมาณ 4 ขวบ สมองจะพัฒนาไปถึง 60 เปอร์เซนต์ จนถึงอายุ 10 ปี จะเจริญเกือบเท่าผู้ใหญ่ จากนั้นก็จะพัฒนาในส่วนของการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีการหยุดยั้งจนกว่าจะตายไปการที่สมองจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีการรับรู้ได้มากนั้น จะต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นสมองอยู่เสมอ ๆ สมองจะยิ่งพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 6 ขวบแรกนั้นเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาสมองเลยทีเดียว เพราะเป็นช่วงที่สมองกำลังเติบโตและต้องการ การเรียนรู้ในทุกเรื่อง ถ้าเราเร่งสร้างความฉลาดกันในช่วงนี้ สมองจะรับได้ทันที และเป็นพื้นฐานที่ ฝังแน่นติดตัวต่อไปเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ฉะนั้นการเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้นจะเริ่มกันในช่วง 6 ขวบแรกนี้ จะดีกว่าไปพัฒนากันในช่วงหลัง ซึ่งสมองจะรับรู้ได้ช้ากว่ามาก
สมองแบ่งออกเป็น 2 ซีกคือ ซีกซ้ายและซีกขวา ในสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว การพูด การรับรส ฯลฯ สมองทั้ง 2 ซีกของร่างกายจะทำงานไปพร้อม ๆ กัน จะต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี

               สมองแต่ละซีกจะมีหน้าที่เด่นกันคนละอย่าง สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่เกี่ยวกับรูปธรรมทั้งหลายเช่น การคิดเหตุผลการวิเคราะห์ ภาษา การเขียน การคำนวณ ฯลฯ และ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เราจะรับรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากการทำงานของสมองซีกซ้าย
ส่วนสมองซีกขวาจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนามธรรม เช่น จินตนาการ มโนธรรม คุณธรรม ศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรีย์ ญาณปัญญา ฯลฯ
การที่คนเรามีความถนัดไม่เหมือนกัน อาจเกิดจากการเจริญเติบโตของสมองทั้งสองซีกไม่เท่ากัน บางคนจึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องคำนวณ แต่บางคนก็เชี่ยวชาญในการร้องเพลง ความสามารถที่แตกต่างกันเหล่านี้ อาจเนื่องมาจากการพัฒนาของสมองไม่เท่ากันก็ได้
แต่ถึงอย่างไรสมองทั้งสองซีก จะต้องทำงานไปด้วยกันเสมอ แม้ว่าบางช่วงสมองซีกใดซีกหนึ่งจะทำงานมากกว่าก็ตาม
ในการพัฒนาลูกของเราให้มีความฉลาดขึ้น จะต้องพัฒนาสมองทั้งสองซีกเช่นกัน เพราะการมีความฉลาดเพียงด้านเดียวแทนที่จะเป็นคุณอาจกลายเป็นโทษไปก็ได้ เราอาจจะได้ลูกที่ฉลาด แต่เอาเปรียบผู้อื่นเพราะไม่มีคุณธรรมหรือความรัก หรือเราอาจจะได้ลูกที่มีแต่ความรัก    โดยไม่ยอมทำงานสร้างสรรค์อะไรให้กับตัวเองและสังคมก็ได้ ฉะนั้นการจะได้ลูกที่ฉลาดสมบูรณ์แบบนั้นต้องให้การพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กันไปเสมอ
การเจริญเติบโตของสมองซีกซ้ายจะเริ่มเร็วกว่าในตอนอายุ 2 ขวบ แล้วสมองซีกขวาจะเจริญไล่มาทันตอนอายุ 4 ขวบ การเน้นการพัฒนาของเด็กจึงต้องเน้นตามการพัฒนาของสมองด้วย จึงจะได้ผลดี

 

                                                                                                                            Next

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์