สมอง

                                                                   วิธีสร้างเสริมความฉลาด
 

ความจำ
เป็นพื้นฐานต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะกระทำความจำจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาสมองเด็กฉลาดทุกคนจึงมักจะมีความจำดีกว่าเด็กอื่น ๆ แต่การจำในสิ่งที่ควรจำ ในเรื่องที่มีประโยชน์จะได้ผลในการฝึกสมอง และในด้านการใช้งานด้วย การจะมีความจำดีนั้นก็มีวิธีฝึกหัดหรือเทคนิคการจำที่แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล ไม่มีวิธีไหนที่ใช้ได้กับคนทุกคน ดังนั้นการฝึกความจำจึงเป็นเทคนิคที่จะต้องพัฒนาเอาเองในเด็กแต่ละคน แต่ระยะฝึกหัดนั้นอาจจะเริ่มต้นทดลองฝึกหัดความจำด้วยวิธีของคนอื่นไปก่อน ก็ได้ จนเกิดวิธีของตนเองในที่สุด เช่น บางคนใช้การนั่งสมาธิช่วย บางคนใช้คำคล้องจองช่วยจำ บางคนจำเป็นตัวอักษรย่อ ฯลฯ
หลาย ๆ คนพยายามที่จะแนะนำวิธีช่วยจำ เช่น มีสมุดพกติดกระเป๋าเวลาคิดอะไรได้ก็จดไว้ จดสิ่งที่อยากจำไว้ในสมุดเสมอ อ่านออกเสียงจะทำให้จำได้ดีขึ้น และแนะนำให้ใช้เทคนิคต่าง ๆ มากเทคนิคในการช่วยจำ อย่าใช้เทคนิคใดเพียงอย่างเดียว
พ่อแม่ควรฝึกลูกให้มีกระบวนการคิดที่ดี เพราะกระบวนการคิดที่เป็นระบบจะช่วยทำให้ความจำดีขึ้น และมีการเลือกข้อมูลในการจำได้อย่างมีประโยชน์ทำให้ลูกมีความจำที่มี ประสิทธิภาพ และพัฒนาสมองให้เป็นเด็กฉลาด

หนังสือ
หนังสือเป็นแหล่งรวมความรู้อันยิ่งใหญ่เป็นโลกกว้างของเด็กและผู้ใหญ่ การอ่านหนังสือย่อมช่วยให้สมองของเราได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น หนังสือที่น่าสนใจก็มีมากมายจนอ่าน ไม่หมด แต่นิสัยรักการอ่านจะมีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เป็นที่แน่ชัดว่า คนฉลาดทุกคนเป็นคนรักการอ่านหนังสืออัจฉิรยะบุคคลทุกสาขา เป็นคนรักการอ่านหนังสือ ฉะนั้นหนังสือคือปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมความฉลาดให้กับตัวเราและลูกของเราได้
เด็กเล็ก ๆ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็น โดยเฉพาะเมื่ออายุได้ 3-4 ขวบ จะมีความกระหายใคร่รู้ในทุกเรื่องจะเป็นเด็กช่างพูดช่างถาม ถามมากจนพ่อแม่อาจจะรำคาญหรือเบื่อที่คอยตอบคำถาม หนังสือจึงเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราได้ ถ้าลูกมีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก เขาจะศึกษาสิ่งที่เขาอยากรู้ได้จากหนังสือ เด็กจะอ่านเรื่องที่เขาสนใจอย่างไม่รู้เบื่อ แต่ทำอย่างไรที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นได้
เด็กเล็ก ๆ ก็พร้อมที่จะอ่านหนังสือได้แล้ว เพียงแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจ คิดว่าลูกยังเล็กเกินไป การได้ฝึกการอ่านพร้อมกับการฟังการพูดนั้นเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ สามารถรับได้

ความคิดสร้างสรรค์
คือกระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่นำเอาความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากความคิดเดิม ๆ
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการพัฒนาของสมองที่ได้ประโยชน์อย่างมาก เด็ก ๆ จะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาโดยธรรมชาติ แต่เมื่อโตขึ้นความคิดสร้างสรรค์จะถูกบั่นทอนให้ลดน้อยลงโดยไม่รู้ตัว อาจเนื่องมาจากกรอบสังคมขนบประเพณีต่าง ๆ และที่สำคัญคือ จากพ่อแม่ที่คอยห้ามปรามลูกไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ด้วยกลัวว่าลูกจะมีความคิดผิดไปจากคนอื่น จะเพี้ยน หรือจะมีอันตราย เด็กที่อยู่ในอำนาจการควบคุมปกครองอย่างเข้มงวด จะไม่มีอิสระทางความคิด จะไม่สามารถคิดอะไรที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ออกมาได้ ฉะนั้นพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกฉลาดจึงควรปล่อยให้ลูกได้มีจินตนาการทดลองความคิดที่แตกต่างจากเพื่อน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ อย่าเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์ตัดสินจนเกินไป

การแก้ปัญหา
สังคมของเราเต็มไปด้วยปัญหาร้อยแปดพันประการ การจะแก้ปัญหาให้ได้ผลโดยไม่ทุกข์มากนัก ต้องมีการเรียนรู้และฝึกหัดซึ่งถ้าฝึกเสียตั้งแต่เด็กได้ก็จะเป็นผลดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การฝึกหัดลูกรู้จักแก้ปัญหานั้น จะอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น สภาพแวดล้อมทางบ้าน ควรมีการฝึกแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ กันบ่อย ๆ ให้เด็กได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหา จะได้มีประสบการณ์ ฝึกให้รู้จักการเสี่ยงบ้าง ต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ไปด้วย อย่าเพิกเฉยเมื่อลูกมีปัญหาให้ช่วย

ศิลปะดนตรี
เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของตนเอง ปล่อยจิตใจและความคิดให้เป็นอิสระ อันจะเป็นพื้นฐานในการฝึกและพัฒนาสมองทางด้านอื่น ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
การฝึกศิลปะทางดนตรี หรือวาดภาพเป็นเรื่องที่เด็กจะได้รับจากทางบ้าน โดยพ่อแม่มากกว่าทางโรงเรียน ซึ่งจะเน้นที่วิชาการอื่น ๆ เสียมากกว่า ถ้าเด็กขาดแคลนศิลปะทางด้านนี้ จะทำให้การพัฒนาสมองล่าช้าไปอย่างน่าเสียดาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์