0607 ภาวะพยาธิสภาพที่พบได้บ่อย

ภาวะพยาธิสภาพที่พบได้บ่อย

 ภาวะพยาธิสภาพที่มักพบได้บ่อยว่าเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของระบบหายใจ ได้แก่
     1. ถุงลมโป่งพอง (emphysema) เกิดจากการที่ alveolar membrane ถูกทำลาย ทำให้บริเวณที่จะแลกเปลี่ยน gas ลดพื้นที่ลง ถุงลมโป่งพองมักพบร่วมไปกับ chronic bronchitis ซึ่งโรคนี้จะทำให้มีความดันเพิ่มมากขึ้นใน alveoli เพราะต้องใช้แรงมากในการหายใจออก
     2. ปอดอักเสบ (pneumonia) ปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ในทุก species จากหลายสาเหตุมากมาย ในระยะแรกหลอดเลือดฝอยที่ปอดจะขยายมีเลือดคั่งมาก และถุงลมจะมี serous fluid มาคั่งค้างอยู่ จึงมักพบว่ามี fluid และ cell debris อยู่ในปอด
     3. ถุงลมแฟบ (atelectasis) เกิดจากมีการอุดตันของท่อทางเดินอากาศ หรืออาจเกิดจากการขาด surfactant


หมายเหตุ : surfactant เป็นสารที่เคลือบอยู่ที่ผนังด้านในของถุงลมปอด ทำหน้าที่ลด surface tension ภายในถุงลมปอด ในเวลาที่หายใจออก surfactant จะช่วยลด surface tension ทำให้ถุงลมไม่แฟบจนผนังด้านในติดกัน จึงมีผลให้เกิดการหายใจเข้าได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อถึงระยะหายใจเข้าเต็มที่ เมื่อถุงลมถูกขยายพองออกไป จะทำให้ surfactant ที่ผนังด้านในเจือจางลง ทำให้ surface tension ของถุงลมเพิ่มขึ้น ช่วยให้ถุงลมหดตัวได้ง่ายและขบวนการหายใจออกเกิดได้ง่ายขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 214 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul