2.สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2
(เด็กๆนำธนบัตรที่ไร้ค่าเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงมาเรียงเล่น)

 เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดินแดนอย่างใหญ่หลวงในยุโรป

  เกิดอุดมการณ์เรียกร้องดินแดนและลัทธิแก้แค้นแรงกล้ามากในเยอรมนี เพราะเยอรมนีถูกบังคับตามสนธิสัญญาแวร์ซาย เป็นผลให้เยอรมนีเสียดินแดนของประเทศไปร้อยละ 13 รวมทั้งอาณานิคมโพ้นทะเลทั้งหมด การรวมเยอรมนีเข้ากับประเทศอื่นถูกห้าม ถูกจำกัดขนาดและขีดความสามารถของกองทัพอย่างมากสงคราม ซ้ำต้องแบกภาระชำระค่าปฏิกรรมมหาศาล
ยังส่งผลให้เยอรมนีใช้เป็นข้ออ้างในการก่อการสงคราม

 

 นโยบายสร้างชาติภายใต้ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จของ 3 ชาติ คืออิตาลี มีลัทธิฟาสซิสต์เป็นหลักในการปกครอง ส่วนเยอรมนีใช้ลัทธินาซี และญี่ปุ่นมีลัทธิการทหารเป็นแกนหลัก กอปรกับนโยบายลัทธิชาตินิยมของทั้ง 3 ชาติ กล่าวคือ ญี่ปุ่นนำคำสอนทางศาสนาชินโตมาชี้นำ อิตาลีมุ่งหวังจะสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยจักรวรรดิโรมัน ส่วนเยอรมนีพยายามใช้นโยบาย“เชื้อชาติอารยันที่ยิงใหญ่” มากระตุ้นความรู้สึกของคนในชาติว่ามีศักดิ์ศรีเหนือเผ่าพันธุ์อื่น

ความไม่พอใจของฝ่ายอักษะ คือ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ต่อสถานภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น คือ ไม่มีดินแดนจะขยาย ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเหมือนมหาอำนาจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องแสวงหาเมืองขึ้นโดยใช้สงครามเป็นเครื่องมือ

 

ความล้มเหลวของสันนิบาตชาติ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาเหตุปัจจุบันที่เป็นชนวนระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ การที่เยอรมนี ยกกองทัพบุกโปแลนด์ ซึ่งมหาอำนาจตะวันตก คือ อังกฤษและฝรั่งเศสได้ลงนามในสัญญาค้ำประกันอธิปไตยไว้ อังกฤษและฝรั่งเศสยื่นคำขอให้เยอรมนีถอนทหารออกจากโปแลนด์ เมื่อ ฮิตเลอร์ไม่ปฏิบัติตาม ทั้งสองประเทศจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเริ่มขึ้นนับแต่นั้น

 

 
 

(ธนบัตร 100 ล้าน มาร์ก)

 
(ลักธินาซีของเยอรมนี)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์